Студенти се учат да говорят пред публика и медии

Десет ромски студенти взеха участие в обучението по публична реч и медийна изява, което организира „Асоциация Интегро” в гр. Велико Търново между 17-19 декември. Целта на тренинга беше да изгради начални умения по публична комуникация у ромските студенти, които участват в кампанията „Благодарим ти, Кмете!” и ще адресират посланието на кампанията, като организират 4 регионални дебати в страната. Също така, те ще участват и в дискусиите, които ще последват публичните речи на важни и влиятелни личности пред студентските аудитории на три големи университета в страната. Студентите ще участват и в журналистически предавания, за да адресират трудностите, които спъват ромското включване и за да генерират публична подкрепа за процеса на ромска интеграция.

Обучител на студентите беше г-н Трендафил Меретев, който е председател на „Асоциация Дебати” – официален партньор на международната организация по дебатиране „IDEA”. В рамките на тридневния курс г-н Меретев даде всичко от себе си, за да повиши уменията на студентите за убедително говорене без използване на клишета и ясно излагане на тезите и целите по време на дискусия или дебат. Той разясни на младите хора също и какво поведение трябва да имат пред медиите и как да спечелят публиката. Обучението заложи на интерактивни методи и съществено място бе отделено на практическите занимания. Именно това се хареса и на участниците, които споделиха, че практическите упражнения са били особено полезни и градивни. Младите хора имаха възможност да споделят интересни случаи от опита си като личности, въвлечени в различни публични събития. Не само ромските младежи бяха впечатлени от уменията и вещината на г-н Меретев, но и самият той бе силно впечатлен от желанието на студентите да подобрят публичните си комуникативни умения.

Голяма част от студентитe едновременно учат и работят в престижни частни и държавни предприятия. Те са само част от ромските студенти, които са развили своят потенциал и са доказали, че ромите са човешки ресурс на България. Това изцяло съответства на идеята на кампанията „Благодарим ти, Кмете!”, че ромите са граждани с най-неизползвани възможности, които чакат своята реализация, за да допринесат за благото на обществото.

Comments are closed.