Конкурс „Лачшо мануш”

Община Каварна, с подкрепата на Асоциация Интегро, обявява национален конкурс под надслов “Лачшо мануш” за български граждани от ромски призход, които допринасят за благосъстоянието и развитието на обществото ни.

Целта на конкурса е да допринесе за разчупването на наложилата се тенденция за представяне на ромската общност по негативен и стереотипен начин и да създаде разбиране и подкрепа за процеса на социално включване на ромите в българското общество.

За конкурса „Лачшо мануш” могат да бъдат номинирани роми, които с труда си или с отделни свои действия са подпомогнали и подпомагат развитието на ромската общност, но особено допринасят за благополучието на местното си общество или на цялото ни общество.

Няма ограничения за професионалната област на номинираните, с изключение на роми, работещи като служители на НПО.

Номинации може да направят институции, НПО, инициативни граждански групи, колеги на номинирания. Номинацията може да бъде направена и от един човек, без значение в какви взаимоотношения са с номинирания.

За да номинирате даден човек е достатъчно да изпратите писмо – максимум до две печатни страници, в което ясно да бъдат описани:

1. Имената на номинирания, къде живее, къде работи и в каква професионална област;

2. Основанията, поради които го номинирате: Защо смятате, че той/тя допринася? Дайте примери, които да покажат, че той/тя с работата си или отделни свои действия въздействат на хората около себе си и повлияват средата, в която живеят в позитивна насока. Покажете, че това е човек, който променя света към по-добро, като прави хората по-отговорни съграждани и променя отношенията помежду им. Покажете всичко, което прави този човек, за да стане обществото ни едно по-уютно, по-проспериращо място за всички.

3. Отбележете хората, които го номинират и оставете контакти за обратна връзка (телефон или имейл).

Резултатът от конкурса ще бъде обявен на тържество по случай Международния ден на ромите – 8 Април, в гр. Каварна, в присъствието на известни български личности и официални лица. Отличието ще връчи кметът на гр. Каварна – г-н Цонко Цонев.

Краен срок за изпращане на номинации е: 22 март 2011

Номинациите изпращайте на следните адреси:

7200 гр. Разград
ул. „Бузлуджа” 2
Асоциация Интегро
info@integrobg.org

или

9650 гр. Каварна Област Добрич
ул. “Добротица” 34
obshtina@kavarna.bg
press@kavarna.bg

Comments are closed.