Асоциация Интегро

Новини

 Важни новини
    Сдружение Асоциация Интегро организира обучения за педагогически кадри за работа в мултикултурна среда.

Сдружение Асоциация Интегро организира обучения за педагогически кадри за работа в мултикултурна среда.

От януари 2021 година Сдружение „Асоциация Интегро”- Разград  изпълнява проект „Повишаване на професионалните компетентности на учители и образователни медиатори от общините Омуртаг, Твърдица и Никола Козлево за работа в мултикултурна среда“, рег. № BG05M2OP001-3.017-0032 -C01,  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Проектът е с

Прочети още

Сдружение „Асоциация Интегро”обявява конкурс за избор на Експерти

Сдружение „Асоциация Интегро”обявява конкурс за избор на трима Експерти за разработване стратегически документи в образователни институции  за изпълнение на дейност 1.„Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, препоръки, компетентностни профили и др. на образователната институция за работа в мултикултурна среда, според идентифицираните нужди“, по проект „Повишаване на професионалните компетентности

Прочети още
    Отворено писмо

Отворено писмо

Отворено писмо до редакцията на Дойче веле Уважаема редакция на Дойче веле(Deutsche Welle), Пиша това послание до вас с дълбоко възмущение по повод публикуваната статия от вас със заглавие „Какво е да си ромска жена в България“. Не защото не е истина, че има проблем в общността с ранните женитби

Прочети още
    Асоциация Интегро проведе Национална кръгла маса на заинтересованите страни, ангажирани в борбата с езика на омразата.

Асоциация Интегро проведе Национална кръгла маса на заинтересованите страни, ангажирани в борбата с езика на омразата.

Събитието се проведе на 20.01.2021 г. в онлайн среда. Срещата се състоя в рамките на международен проект за противодействие на антиромския расизъм, с фокус върху речта на омразата към ромите в онлайн пространството (РЕСАО, https://ergonetwork.org/pecao/). Ключово бе присъствието на госпожа председателя на Комисията за защита от дискриминация – Анна Джумалиева и

Прочети още
    ОБЕЩАВАЩО НАЧАЛОТО НА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОМРАЗНАТА РЕЧ, РАЗПРОСТРАНЯВАНА ОНЛАЙН.

ОБЕЩАВАЩО НАЧАЛОТО НА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОМРАЗНАТА РЕЧ, РАЗПРОСТРАНЯВАНА ОНЛАЙН.

Шестимата стажанти на Асоциация „Интегро“ продължават обученията за противодействие на речта на омразата в социалните мрежи и интернет пространството. До момента стажантите – обучители на връстици проведоха общо 19 обучения в електронна среда, в които бяха включени 93 младежи от 28 населени места в страната :  Котел, София, Пловдив, Бургас,

Прочети още
    Нови решения на стари проблеми – обмен на подходи за работа в областта на ромската интеграция

Нови решения на стари проблеми – обмен на подходи за работа в областта на ромската интеграция

Асоциация Интегро започна работа по Проект „Нови решения за стари проблеми“. Проектът е финансиран от EEA & Norway Grants и цели да подкрепи ромски организации в адаптирането и изпълнението на включващи и овластяващи проекти, които са били успешно изпълнени от други партньорски организации. „Нови решения за стари проблеми – обмен

Прочети още
    Становище по проекта на Национална Стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030

Становище по проекта на Национална Стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030

Настоящото становище с препоръки е изработено от екипа на Асоциация Интегро след обсъждане на проекта на Национална Стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-203 с партньорски организации, членове на Национална Ромска Коалиция „ИНТЕЛЕКТ“, както и с Местните Активни Групи, изградени по Програма РОМАКТ Новата стратегия на

Прочети още
    Стажантите на Асоциация Интегро обучават свои връстници за противодействие на антиромския расизъм.

Стажантите на Асоциация Интегро обучават свои връстници за противодействие на антиромския расизъм.

Шест младежи, студенти от различни специалности са част от стажантската програма на Асоциация Интегро за противодействие на антиромската реч, разпространявана онлайн. През месец декември стажантите стартираха провеждането на обученията, предназначени за техни връстници. Очаква се, те да достигнат до още над 200 младежи, които да имат знания и умения за противодействие

Прочети още
    Фото-изложба на тема „Всички заедно в едно общество – ръка за ръка „

Фото-изложба на тема „Всички заедно в едно общество – ръка за ръка „

Училището е място, което не бива да остава без живот. Въпреки, че към днешна дата учебните заведения са празни, всички ние очакваме по-светли дни. В тази връзка в ПГ по транспорт „Коста Петров“, с. Борован бяха открити две фото-изложби на тема „Всички заедно в едно общество – ръка за ръка“.

Прочети още
    Стартира работата на младежката група за противодействие на антиромския расизъм.

Стартира работата на младежката група за противодействие на антиромския расизъм.

Шест младежи, студенти от различни специалности се включиха в младежката група на Интегро за противодействие на антиромските прояви в онлайн пространството. В следващата една година младежите ще обучават свои връстници, ще проведат мониторинг на дискурса спрямо ромите в онлайн пространството и ще противодействат на омразната реч чрез наличните правни средства.

Прочети още

Намерете ни във Facebook

Facebook Pagelike Widget

Партьори и Донори