Асоциация Интегро

Новини

 Важни новини
    Валериу Николае – Специален представител по ромските въпроси на Генералния Секретар на Съвета на Европа, обсъжда антициганските настроения и ромската интеграция

Валериу Николае – Специален представител по ромските въпроси на Генералния Секретар на Съвета на Европа, обсъжда антициганските настроения и ромската интеграция

В основата на проблема е антиджипсизмът, който продължава да бъде много остър в цяла Европа. Понастоящем ЕС включва антиджипсизма в Заключение на Съвета и все повече този термин се използва от много институции на ЕС – появява се в техни документи, споменава се в Заключения на Европейския Съвет – така че

Прочети още
    Dik he na bister! #2August #RomaGenocide Look and don’t forget!

Dik he na bister! #2August #RomaGenocide Look and don’t forget!

С подкрепа на Националният съвет за сътрудничество по етнически и нтеграционни въпроси (НССЕИВ) и СНЦ „Асоциация Интегро“ седемнадесет младежи взеха участие в  петдневно събитие под наслов „Dik he na bister!“ (Гледай и не забравяй!) по случай възпоменанието на ромският геноцид извършен от Хитлер и неговите SS части – Пораймос. От

Прочети още

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: Алианс Срещу Антициганизма|Брюксел, 5 юли 2016

Днес  Алиансът Срещу Антициганизма публикува Референтен Документ за антициганизма, специфичният расизъм срещу роми, синти, пътуващи и други групи, които са стигматизирани като „цигани“ в oбщественото  пространство. Документът предлага работна дефиниция на антициганизма. „Това е  наложително”, казва Габриела Храбанова от Европейската Мрежа на Организациите от Местно Ниво – ERGO Network, един

Прочети още
    Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“

Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“

СНЦ „Асоциация Интегро“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2016-2017г.   Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел

Прочети още
    Овластяване на ромските жени от МЦ Бяла Слатина

Овластяване на ромските жени от МЦ Бяла Слатина

Между 13 и 15 май 7 ромски жени от Майчиният център в град Бяла Слатина взеха участие в двудневно обучение в село Гривица, проведено от Асоциация Интегро. Темата на обучението беше усвояване на знания за цялостният проектен цикъл и стъпките, които се предприемат при създаването на един проект. Основният акцент

Прочети още
    ПРОЕКТ „ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ 2014-2015 г.“

ПРОЕКТ „ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ 2014-2015 г.“

Доказано е, че повишеното участие в ранното образование на децата от бедни и непривилегировани общности оказва значително и дългосрочно влияние върху образователните им резултати и начин на живот. Според Нобеловия лауреат и икономист Джеймс Хекман, има икономическа полза от изравняване на образователните възможности, тъй като неразвитият човешки потенциал обременява икономиката

Прочети още
    На 12.04.2016 година в община Тунджа се проведе Кръгла маса на тема „Диалогът между ромската общност и местната власт – демонстриране на добра практика”

На 12.04.2016 година в община Тунджа се проведе Кръгла маса на тема „Диалогът между ромската общност и местната власт – демонстриране на добра практика”

Инициативата е част от Програма РОМАКТ на Съвета на Европа и Европейската Комисия, чието администриране в България е поверено на Асоциация Интегро. В събитието взеха участие представители на ромски общности и местна власт от 13 общини, участници в проекта. Кметът на община Тунджа, г-н Георги Георгиев откри иницативата. В ползотворния диалог

Прочети още

Социалното включване на ромите чрез подхода Водено от Общността Местно Развитие

Социалното включване на ромите чрез подхода Водено от Общността Местно Развитие – Fact Sheets на Европейската мрежа за развитие на селските региони.

Прочети още

Пакет предложения от граждански организации и граждани за повишаване ефективността на НССЕИВ

 ДО: Г-н Ивайло Калфин, Заместник Министър-председател, Председател на НССЕИВ     ОТНОСНО: Пакет предложения от граждански организации и граждани за повишаване ефективността на НССЕИВ и на по-широката административна инфраструктура по политиките за малцинствата Уважаеми г-н Калфин, На 8 февруари  2016 в хотел „Рамада” се проведе работна среща, инициирана от ромски граждански

Прочети още

Позиция от Национална Коалиция Интелект относно уволненията на роми – служители в Община Каварна

Община Каварна е известна не само в България, но и в Европа с положителния си модел за интеграция на малцинствата. През годините общината е посетена от много представители на Европейската Комисия, Съвета на Европа, посланици на САЩ, Великобритания, Франция и други, за да се запознаят с подходите и методите на

Прочети още

Партьори и Донори

Намерете ни във Facebook