Асоциация Интегро

Новини

 Важни новини

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА МЛАДИ РОМСКИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Асоциация Интегро в партньорство със СНЦ „Инициатива за равни възможности“ набира шест стажанти в изпълнението на модул „Противодействие на реч, насаждаща омраза към ромите”, финансиран от Human Rights Initiative of Open Society Institute. Модулът има за основната цел да противодейства на речта, насаждаща презрение и ненавист към ромската общност чрез

Прочети още

Ще ни разединяват ли още повече „обединените“ училища?

Не мина и година от влизането в сила на Закона за предучилищно и училищно образование, а споровете, предизвикани от едни или други негови постановки продължават. Все по-осезаемо се чувстват негативните резултати от ударното приемане в изключително съкратени срокове на стандарти и подзаконови нормативни документи, създаващи огромни възможности за производство на

Прочети още
    Валериу Николае – Специален представител по ромските въпроси на Генералния Секретар на Съвета на Европа, обсъжда антициганските настроения и ромската интеграция

Валериу Николае – Специален представител по ромските въпроси на Генералния Секретар на Съвета на Европа, обсъжда антициганските настроения и ромската интеграция

В основата на проблема е антиджипсизмът, който продължава да бъде много остър в цяла Европа. Понастоящем ЕС включва антиджипсизма в Заключение на Съвета и все повече този термин се използва от много институции на ЕС – появява се в техни документи, споменава се в Заключения на Европейския Съвет – така че

Прочети още
    Dik he na bister! #2August #RomaGenocide Look and don’t forget!

Dik he na bister! #2August #RomaGenocide Look and don’t forget!

С подкрепа на Националният съвет за сътрудничество по етнически и нтеграционни въпроси (НССЕИВ) и СНЦ „Асоциация Интегро“ седемнадесет младежи взеха участие в  петдневно събитие под наслов „Dik he na bister!“ (Гледай и не забравяй!) по случай възпоменанието на ромският геноцид извършен от Хитлер и неговите SS части – Пораймос. От

Прочети още

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: Алианс Срещу Антициганизма|Брюксел, 5 юли 2016

Днес  Алиансът Срещу Антициганизма публикува Референтен Документ за антициганизма, специфичният расизъм срещу роми, синти, пътуващи и други групи, които са стигматизирани като „цигани“ в oбщественото  пространство. Документът предлага работна дефиниция на антициганизма. „Това е  наложително”, казва Габриела Храбанова от Европейската Мрежа на Организациите от Местно Ниво – ERGO Network, един

Прочети още
    Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“

Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“

СНЦ „Асоциация Интегро“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2016-2017г.   Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел

Прочети още
    Овластяване на ромските жени от МЦ Бяла Слатина

Овластяване на ромските жени от МЦ Бяла Слатина

Между 13 и 15 май 7 ромски жени от Майчиният център в град Бяла Слатина взеха участие в двудневно обучение в село Гривица, проведено от Асоциация Интегро. Темата на обучението беше усвояване на знания за цялостният проектен цикъл и стъпките, които се предприемат при създаването на един проект. Основният акцент

Прочети още
    ПРОЕКТ „ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ 2014-2015 г.“

ПРОЕКТ „ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ 2014-2015 г.“

Доказано е, че повишеното участие в ранното образование на децата от бедни и непривилегировани общности оказва значително и дългосрочно влияние върху образователните им резултати и начин на живот. Според Нобеловия лауреат и икономист Джеймс Хекман, има икономическа полза от изравняване на образователните възможности, тъй като неразвитият човешки потенциал обременява икономиката

Прочети още
    На 12.04.2016 година в община Тунджа се проведе Кръгла маса на тема „Диалогът между ромската общност и местната власт – демонстриране на добра практика”

На 12.04.2016 година в община Тунджа се проведе Кръгла маса на тема „Диалогът между ромската общност и местната власт – демонстриране на добра практика”

Инициативата е част от Програма РОМАКТ на Съвета на Европа и Европейската Комисия, чието администриране в България е поверено на Асоциация Интегро. В събитието взеха участие представители на ромски общности и местна власт от 13 общини, участници в проекта. Кметът на община Тунджа, г-н Георги Георгиев откри иницативата. В ползотворния диалог

Прочети още

Социалното включване на ромите чрез подхода Водено от Общността Местно Развитие

Социалното включване на ромите чрез подхода Водено от Общността Местно Развитие – Fact Sheets на Европейската мрежа за развитие на селските региони.

Прочети още

Партьори и Донори

Намерете ни във Facebook