Something went wrong with the connection!

Асоциация Интегро

Statements on policy documents

 Важни новини
  • No posts where found

OPINION OF INTEGRO ASSOCIATION ON THE PLAN FOR RECOVERY AND SUSTAINABILITY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

available only in Bulgarian: СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО ПО ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Прочети още

Становище и препоръки на Асоциация Интегро към Работен Документ на Службите на Европейската комисия

На 26.02.2015 Службите на Европейската комисия (ЕК)  публикуваха Работен Документ – Национален доклад за България за 2015 г., включващ задълбочен преглед на предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. В този доклад икономиката на България е оценена на фона на Годишния обзор на растежа, изготвен от Европейската комисия и в съответствие

Прочети още

Намерете ни във Facebook

Facebook Pagelike Widget

Партьори и Донори