Студенти се учат да говорят пред публика и медии

Десет ромски студенти взеха участие в обучението по публична реч и медийна изява, което организира „Асоциация Интегро” в гр. Велико Търново между 17-19 декември. Целта на тренинга беше да изгради начални умения по публична комуникация у ромските студенти, които участват в кампанията „Благодарим ти, Кмете!” и ще адресират посланието на кампанията, като организират 4 регионални дебати в страната. Също така, те ще участват и в дискусиите, които ще последват публичните речи на важни и влиятелни личности пред студентските аудитории на три големи университета в страната. Студентите ще участват и в журналистически предавания, за да адресират трудностите, които спъват ромското включване и за да генерират публична подкрепа за процеса на ромска интеграция.

Обучител на студентите беше г-н Трендафил Меретев, който е председател на „Асоциация Дебати” – официален партньор на международната организация по дебатиране „IDEA”. В рамките на тридневния курс г-н Меретев даде всичко от себе си, за да повиши уменията на студентите за убедително говорене без използване на клишета и ясно излагане на тезите и целите по време на дискусия или дебат. Той разясни на младите хора също и какво поведение трябва да имат пред медиите и как да спечелят публиката. Обучението заложи на интерактивни методи и съществено място бе отделено на практическите занимания. Именно това се хареса и на участниците, които споделиха, че практическите упражнения са били особено полезни и градивни. Младите хора имаха възможност да споделят интересни случаи от опита си като личности, въвлечени в различни публични събития. Не само ромските младежи бяха впечатлени от уменията и вещината на г-н Меретев, но и самият той бе силно впечатлен от желанието на студентите да подобрят публичните си комуникативни умения.

Голяма част от студентитe едновременно учат и работят в престижни частни и държавни предприятия. Те са само част от ромските студенти, които са развили своят потенциал и са доказали, че ромите са човешки ресурс на България. Това изцяло съответства на идеята на кампанията „Благодарим ти, Кмете!”, че ромите са граждани с най-неизползвани възможности, които чакат своята реализация, за да допринесат за благото на обществото.

Конкурс „Лачшо мануш”

Община Каварна, с подкрепата на Асоциация Интегро, обявява национален конкурс под надслов “Лачшо мануш” за български граждани от ромски призход, които допринасят за благосъстоянието и развитието на обществото ни.

Целта на конкурса е да допринесе за разчупването на наложилата се тенденция за представяне на ромската общност по негативен и стереотипен начин и да създаде разбиране и подкрепа за процеса на социално включване на ромите в българското общество.

За конкурса „Лачшо мануш” могат да бъдат номинирани роми, които с труда си или с отделни свои действия са подпомогнали и подпомагат развитието на ромската общност, но особено допринасят за благополучието на местното си общество или на цялото ни общество.

Няма ограничения за професионалната област на номинираните, с изключение на роми, работещи като служители на НПО.

Номинации може да направят институции, НПО, инициативни граждански групи, колеги на номинирания. Номинацията може да бъде направена и от един човек, без значение в какви взаимоотношения са с номинирания.

За да номинирате даден човек е достатъчно да изпратите писмо – максимум до две печатни страници, в което ясно да бъдат описани:

1. Имената на номинирания, къде живее, къде работи и в каква професионална област;

2. Основанията, поради които го номинирате: Защо смятате, че той/тя допринася? Дайте примери, които да покажат, че той/тя с работата си или отделни свои действия въздействат на хората около себе си и повлияват средата, в която живеят в позитивна насока. Покажете, че това е човек, който променя света към по-добро, като прави хората по-отговорни съграждани и променя отношенията помежду им. Покажете всичко, което прави този човек, за да стане обществото ни едно по-уютно, по-проспериращо място за всички.

3. Отбележете хората, които го номинират и оставете контакти за обратна връзка (телефон или имейл).

Резултатът от конкурса ще бъде обявен на тържество по случай Международния ден на ромите – 8 Април, в гр. Каварна, в присъствието на известни български личности и официални лица. Отличието ще връчи кметът на гр. Каварна – г-н Цонко Цонев.

Краен срок за изпращане на номинации е: 22 март 2011

Номинациите изпращайте на следните адреси:

7200 гр. Разград
ул. „Бузлуджа” 2
Асоциация Интегро
info@integrobg.org

или

9650 гр. Каварна Област Добрич
ул. “Добротица” 34
obshtina@kavarna.bg
press@kavarna.bg