Posts belonging to Category Новини

Студенти се учат да говорят пред публика и медии

Десет ромски студенти взеха участие в обучението по публична реч и медийна изява, което организира „Асоциация Интегро” в гр. Велико Търново между 17-19 декември. Целта на тренинга беше да изгради начални умения по публична комуникация у ромските студенти, които участват в кампанията „Благодарим ти, Кмете!” и ще адресират посланието на кампанията, като организират 4 регионални [...]

Конкурс „Лачшо мануш”

Община Каварна, с подкрепата на Асоциация Интегро, обявява национален конкурс под надслов “Лачшо мануш” за български граждани от ромски призход, които допринасят за благосъстоянието и развитието на обществото ни. Целта на конкурса е да допринесе за разчупването на наложилата се тенденция за представяне на ромската общност по негативен и стереотипен начин и да създаде разбиране [...]