Асоциация Интегро

Network of cities which use CLLD principles and cultural activities to promote inclusion of the Roma in Europe

 Важни новини

Network of cities which use CLLD principles and cultural activities to promote inclusion of the Roma in Europe

More information on the Project „Network of cities which use CLLD principles and cultural activities to promote inclusion of the Roma in Europe“ you can find here

Read Full Article

НАРЪЧНИК Как Да Създадем Майчин Център В Ромска Общност

Read Full Article

Мониторинг на включването на ромите в ВОМР в България

Мониторинг на включването на ромите в ВОМР в България Проучване, проведено от Асоциация Интегро: research Bulgaria BG

Read Full Article

Отворено писмо на правозащитници: Българската държава да поеме категоричен ангажимент за изграждане на ефективна система за закрила на децата ни!

Ние, долуподписаните представители на неправителствени организации и граждански активисти, от няколко месеца с тревога наблюдаваме разгръщащата се в нашето общество

Read Full Article

Инвестиции в бъдещето! Какви са работещите механизми за осигуряване на по – висока заетост сред младите роми?!

  Инвестиции в бъдещето! Какви са работещите механизми за осигуряване на по – висока заетост сред младите роми?!

Изследванията по въпросите на заетостта в Европейския съюз показват, че съществуват сериозни дисбаланси в нивата на безработица , както в

Read Full Article

Влиянието на Европейския семестър върху ситуацията на ромската общност в България

  Влиянието на Европейския семестър върху ситуацията на ромската общност в България

              Влиянието на Европейския семестър върху ситуацията на ромската общност в България През 2012г.,

Read Full Article

Антиджипсизмът – референтен доклад

Антиджипсизмът е специфична форма на расизъм по отношение на Роми, Синти,  Пътуващи и други групи, които са стигматизирани като „цигани“

Read Full Article

Проект: „Network of cities which use CLLD principles and cultural activities to promote inclusion of the Roma in Europe“

  Проект: „Network of cities which use CLLD principles and cultural activities to promote inclusion of the Roma in Europe“

Община Решица в партньорство с Nevo Parudimos Association – Reșița, Egyutthato Kozossegepito Egyesulet – Budapest, Stranaidea Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale

Read Full Article

Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява конкурс за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход за академичната 2018/2019 г.

Read Full Article

Партьори и Донори

Намерете ни във Facebook