Something went wrong with the connection!

Асоциация Интегро

News

Angliisko zaglavie

March 21
15:02 2015

Асоциация Интегро организира обучение за младежи, целящо усвояване на умения за застъпничество на местно ниво. Младежите, представители на четири общини от Североизточна и Централна България, в рамките на два дни и половина, между 10 и 12 август 2014г., се обучаваха как да установят какви са им проблемите на местно ниво и по какъв начин те могат да бъдат разрешени. Първият ден от убечинето на младежите премина в дусктиране на предварително откритите и обсъждани проблеми, специфични за населените им места – съответно общините Котел, Исперих, Завет и Ветово. Седмици преди организирането на тренинга, координаторите на Асоциация Интегро организираха местни отворени младежки дискусии, наречени Youth Caf?, по време на които имаха възможността да се фокусират върху дефинирането на проблемите им. p1090341 Вторият ден от обучението изпълнителният директор на Асоциация Интегро Лилия Макавеева представи на младежите как най-точно могат да се анализират определен проблем. Младежите се научиха как се сформира „дървото на проблемите“, анализирайки разлинчи проблеми, открити по време на местните дискусии. Оказа се, че някои от предложените от страна на младежите проблеми са всъщност решение на даден проблем, който повърхностно, преди да се направи дълбочинен анализ, е незабележим. Младежите са в процес на планиране на местни застъпнически кампании, целящи приоритизиране на установените от тях проблеми и предприемане на действия и мерки за разрешаването им от страна на общините, тъй като в момента тези общини все още оформат местните си планове за развитие, както и общинските планове за интеграция на ромите. Ако исканията на младежите бъдат вкарани в плановете на общините и бъдат приоритизирани, общините ще имат възможността да кандидатстват по различни европейски програми за средства, които ще са от голяма полза за населените им места, откъдето идват младежите. traning_1 Оказа се, че проблемите на младежите от североизточният край на България в някои аспекти се припокриват, с минимални разминавания. Най-съществет от всички дискутирани проблеми се оказа младежката безработица. След анализ беше установено, че в някои от населените места от горепосочените общини младежката безработица сред ромското население е около 100%, имайки в предив, че това е най-младата част от населението, което все още живеят по малките населени места в България. Според младежите, ако не бъдат предприети мерки за ограничаване на тези проблеми, в бъеще те ще ескалират и ще бъдат причина на други, още по-тежки проблеми. В момента тече процес на оформяне на декларации, в които са описани проблемите, с които се сблъскват ежедневно младежите, съответно и конкретни предложения за разрешаването им. До края на август 2014 се очаква тези декларации ще бъдат внесени в общините.

Сподели

Подобни публикации