Асоциация Интегро

Новини

Младежи се учат да бъдат силни граждани

март 25
20:28 2015

От 12 до 14 февруари, в град Велико Търново се проведе младежки семинар на тема “Различните идентичности на хората”. На обучението присъстваха близо 20 младежи от цяла България, от различен етнически произход – роми, помаци, турци, българи, които участват в младежката мрежа на Асоциация Интегро. По време на сесиите се наблегна на темата за гражданската идентичност, като ефективен инструмент, който дава сила, власт и уважение на отделните индивиди в едно общество.

Младежите трябваше да различават гражданската от етническата идентичност, и да разберат, че по време на своето личностно развитие човек приема различни социални роли, които често се идентифицират като една, и пренебрегват по-важни за тях персонални и групови идентификации. Обучител бе доцент Даниела Тасевска, преподавател по психология във Великотърновския университет.
преки краткото време за семинара, всички младежи  останаха доволни от обучителните сесии. Получи се и дискусия на тема глобализацията и мултикултурно общуване. Засегнат беше и проблемът за социалното изключване на малцинствата.

През цялото време младежите комуникираха по между си. Обсъждаха темите и работеха в екип. Беше обсъдена и темата за демократичното гражданство – „Как можем да използваме гражданството като ефективен инструмент, който дава власт и сила, и кара другите да ни уважават”.

В началото част от младежите показаха знания, но недостатъчни, а при други липсваха, но в края се забелязваше, че те са усвоили много умения, които ще им помогнат да се развият като добри граждани.

 

Сподели

Подобни публикации