Асоциация Интегро

Новини

Експерти: „Неудовлетворени сме от политиката за ромите“

март 25
21:15 2015

На 23 септември Асоциация „Интегро” организира пресконференция в гр. София на тема „Политиката за роми – от думи към действия”. В пресконференцията взеха участие Огнян Исаев, Спаска Михайлова, Райко Живков, Радостин Манов, д-р Стефан Панайотов и Димитър Георгиев. Ромските активисти споделиха, че сега, когато въпросът за интеграция на ромите заема централно място в дебата на Европейските институции, е абсолютно наложително Правителството на България да включи в приоритетите си изпълнението на политиката за интеграция на ромите, осигурявайки необходимият институционален, човешки и финансов ресурс и ангажирайки се с привличането на широка обществена подкрепа за процеса на интегриране на уязвимите етнически групи. Според тях е непростимо да се продължава с досегашната политика, при която ромите се възприемат единствено и само като тежест за обществото и опасност за социалния ред.

„Този начин на третиране на общността засилва предразсъдъците към нас, ромите, и води още повече до капсулирането ни, отдалечавайки ни от голямото общество и държавата. А това със сигурност отдалечава всички нас от целта за постигане на обединено и сплотено общество”, допълниха още активистите.

Те предложиха спешно да бъдат предприети следните няколко стъпки:
1. Да се създаде административен орган на пряко подчинение на Министър-председателя с функции да управлява, планира, координира и мониторира изпълнението на политическата рамка за ромска интеграция на национално, регионално и местно ниво.

2. Да се планират конкретни, комплексни и целенасочени мерки с необходимото финансиране /държавно и по опретавините програми на Р България до края на 2013г. както и през новия програмен период 2014 – 2020 г./ по изведените национални приоритети на политиката за ромска интеграция, като с предимство започнат да се разрешават най-наболелите въпроси на гетоизираните ромски общности.

3. Да се делегират отговорности и предвидят подкрепящи и стимулиращи мерки за въвличане на регионалните и местните власти с реализацията на ромската политика на регионално и местно ниво чрез прилагане на диференциран подход.

4. Да се засили диалогът с ромската общност и се създадат условия за равноправен консултативен процес с ромските организации на всички нива на вземане на решения.
Пресконференцията в медиите:

http://www.bnr.bg/sites/horizont/News/Bulgaria/Pages/0923romski_org.aspx

http://bnt.bg/bg/news/view/37304/parite_za_integracija_na_romite

 

Сподели

Подобни публикации