Something went wrong with the connection!

Асоциация Интегро

News

 Важни новини
    СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО“ ОТБЕЛЯЗА 8-МИ АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ С УЧЕНИЧЕСКИ ДЕБАТИ И ФОТОИЗЛОЖБА

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО“ ОТБЕЛЯЗА 8-МИ АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ С УЧЕНИЧЕСКИ ДЕБАТИ И ФОТОИЗЛОЖБА

През втория учебен срок на настоящата учебна година се проведе форум по дебатиране между учениците от клубовете по дебати. Форумът е посветен на 8 април – Международния ден на ромите

Read Full Article

Как да помогнем на Украйна: Списък с продукти от първа необходимост за роми в Украйна.

Уважаеми Добри хора със сърца, Уважаеми членове на местните Активни Групи по РОМАКТ, Уважаеми колеги от неправителствения сектор, Понастоящем хиляди ромски жени и деца от Украйна са закапанени в Украйна

Read Full Article

Vocational opportunities for young Roma NEETs

Professional opportunities for young people “Vocational opportunities for young Roma NEETs” is a new one-year project of Integro Association, which will start in early 2022 on the territory of Razgrad

Read Full Article

СЪС СВОЕ РЕШЕНИЕ КЗД УСТАНОВИ, ЧЕ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ С ДЕЙСТВИЯТА СИ ЗА ВЪЗДУШНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ САМО НАД РОМСКИЯ КВАРТАЛ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ Е ИЗВЪРШИЛ ТОРМОЗ И ПРЯКА ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПРИЗНАК ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

Всичко започва с няколко последователни заповеди от месец май, 2020 г., когато директорът на РЗИ Ямбол налага редица мерки спрямо

Read Full Article

INTEGRO ASSOCIATION HELD A CONFERENCE TO PRESENT THE RESULTS OF A NATIONAL MONITORING REPORT ON ONLINE ANTIGYPSYIM AND HATE SPEECH

Coincidentally or not, the January 27 conference of the Integro Association on the Peer Education to Counter Antigypsyist Online Hate Speech

Read Full Article

Становище относно решения на Комисия по журналистическа етика (КЖЕ)

През последната една година, шест младежи на възраст между 18 и 30 години бяха част от екипа на Асоциация Интегро.

Read Full Article

НАЦИОНАЛЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ОТНОСНО АНТИРОМСКАТА РЕЧ

Проектът „Взаимно обучение между връстници за справяне с антиромската реч на омразата в онлайн средите“ (PECAO) цели да противодейства на

Read Full Article

И тази година Интегро подкрепа учениците от най-уязвимите семейства.

  И тази година Интегро подкрепа учениците от най-уязвимите семейства.

Според наше проучване еднa от основните причини за нередовната посещаемост в училище и последващо отпадане от образователната система сред учениците от уязвимите

Read Full Article

Сравнителен анализ за съответствието между съдържанието на Национална стратегия на република България за приобщаване, равенство и участие на ромите 2021-2027 г. и Национален плана за действие 2021-2023

Сравнителен анализ за съответствието между съдържанието на Национална стратегия на република България за приобщаване, равенство и участие на ромите 2021-2027

Read Full Article