Something went wrong with the connection!

Асоциация Интегро

News

 Важни новини

”Нови решения на стари проблеми”

“Професионални възможности за млади роми” дава шанс на 7 младежи да се включат в избран от тях професионален курс, с

Read Full Article

”Нови решения на стари проблеми”

Благодарение на проекта “Професионални възможности за млади роми” Деница Алиева има възможността да е включена в професионален фризьорски курс.

Read Full Article

“Нови решения на стари проблеми”

Бериван Гюрсес Яшар е от одобрените кандидати по проект “Нови решения на стари проблеми” на Асоциация Интегро, която се включи

Read Full Article

Подкрепата с храна за учениците от семейства в нужда е в пълен ход

  Подкрепата с храна за учениците от семейства в нужда е в пълен ход

И през този месец над 50 ученика от семейства с доказана нужда получиха подкрепа с храна за дома. С повишаване

Read Full Article

Набор от инструменти за работа с млади хора за противодействие на омразната реч онлайн – Hate Speech Toolkit PECAO project

Ромите са най-голямото етническо малцинство на континента – около 12 милиона души, които живеят в Европа от векове. В същото

Read Full Article

Обменна среща между гостите от Литва и кандидатите по проекта ” New solutions to old problems”

  Обменна среща между гостите от Литва и кандидатите по проекта ” New solutions to old problems”

На 11 април се проведе първа среща между Интегро и избраните кандидати по проекта “New solutions to old problems”.  Също

Read Full Article