Асоциация Интегро

Новини

Учим се как да правим и мониторираме местни политики

март 25
20:23 2015

Партньорите по кампанията „Благодарим ти, Кмете!” взеха участие в обучение „Какво е мониринг на местни политики и как да го правим?” в гр. Пловдив от 28 до 31 януари. Основната цел на обучението беше да научи партньорите по места как да анализират политиките, които съществуват в техните населени места, за да могат да адресират нуждите или пропуските от политики към ромите. Такава е всъщност и основната идея на „Благодарим ти, Кмете!” – проучване, анализиране и адресиране на проблемите на ромите по места, предлагане на решения и политики, които да се поемат от местните власти в партньорството с ромите.

Като обучител специално от Брюксел пристигна Матиас Верхелст, бивш съветник на Ян Виершма, който беше заместник на групата на социалистите в предишния състав на европарламента. Понастоящем г-н Матиас Верхелст е ангажиран в офиса на ERGO Network като експерт, който прави застъпничество на европейско ниво по отношение на ромски политики и мониторира на изпълнението им.

Матиас запозна участниците с отговорностите, които имат европейските институции по отношение планирането и изпълнението на различни политики и с механизмите, чрез които ангажират и подпомагат държавите – членки на ЕС при изпълнението на тези политики.
Той обясни на участниците разликата между политика и политики за интеграция и акцентира от необходимостта от предварителен анализ на настоящата ситуация и на проблемите, от уточняване на принципите на действие, целите, желаните резултати, приоритетите на политиките и поемане на ангажимент за изпълнението им. На участниците бе изяснено, че важен аспект за реалното изпълнение на политиките е наличието на застъпничество на местно ниво и мониториране на изпълнението.

Партньорите по места разбраха, че изпълнението на дадена политика изисква стратегия и оперативна програма.

Съща така по време на тридневното обучение партньорите научиха, че мониторингът на политики е важен не само за да разберем дали е направено нещо, но и за отчитане на ефекта от конкретната политика или мярка.

Очаква се това обучение да помогне на партньорите да направят адекватна оценка на ситуацията по места, да набележат нуждата от съответна политика спрямо ромите и не на последно място да направят мониторинг на това, което се прави, за да може да се актуализира разбирането, че местните власти трябва да поемат конкретни ангажименти спрямо ромската общност и да си партнират с нея.

Партньорите в Кампанията „Благодарим ти, Кмете!” се увеличиха и вече са 14. Благодарение на подкрепата на допълващия фонд на ИОО – Будапеща партньорите вече са 14, защото към организациите от Петрич, Дупница, София, Пещера, Стара Загора, Котел, Варна и Бяла се присъединиха колегите от Сандански, Панагюрище, Куклен, Шумен, Враца и Хайредин, които също ще предизвикат своите кметове да поемат повече конкретни ангажименти за изпълнението на политиките за социално включване на ромите.

Сподели

Подобни публикации