Асоциация Интегро

Новини

Становище относно решения на Комисия по журналистическа етика (КЖЕ)

януари 27
14:00 2022

През последната една година, шест младежи на възраст между 18 и 30 години бяха част от екипа на Асоциация Интегро. С тяхното активно участие се реализира проекта „PECAO“ – Peer education to counter antigypsyist hate speech online или „Обучение на връстници за противодействие на антиромската омразна реч в онлайн пространството“. Основната цел на този международен проект беше да противодейства на антиромския расизъм, с фокус върху речта на омразата към ромите в онлайн пространството. Проектът се изпълнява от консорциум, обединяващ 11 организации от различни европейски страни и се стреми да повиши обществената и институционална информираност и реакция спрямо неблагоприятния ефект на антиромския расизъм за приобщаването и равноправието на ромите в обществото. Повече за проекта може да видите на: https://ergonetwork.org/pecao
Като активни и будни младежи в духа на осъществяването на нашата инициатива провеждахме мониторинг на социални медии и социалните мрежи в резултат, на което подавахме множество жалби за твърдяна дискриминация до компетентните институции, сред които е Комисията по журналистическа етика.
В резултат на това поучихме няколко решения от Комисията, с които не сме съгласни и считаме, че съществува необходимост от тяхното допълнително дискутиране. В тази връзка Асоциация Интегро се обърна към юрист с дългогодишен опит, а именно адвокат Даниела Михайлова от САК с молба за изготвяне на експертно становище по въпросните решения.
Становището беше изпратено до Комисия по журналистическа етика на 13.01.2021г. Със същото писмо беше отправено предложение за провеждане на среща. Към днешна дата не е постъпил отговор от тяхна страна Също така беше изпратена нарочна покана за Заключителната конференция по проекта PECAO, в която имаше предвидена специална сесия за дискутиране на въпросните решения. За съжаление по време на конференцията, проведена на 27.01.2021г. нямаше представител на Комисия по журналистическа етика. Асоциация Интегро остава отворена за провеждане на среща с Комисия по журналистическа етика за дискутиране на въпросите, засегнати с приложеното становище.

Становище КЖЕ

Сподели

Подобни публикации