Асоциация Интегро

Новини

Проект „Платформа за генериране на подходи и методи за интеграция на ромите на местно ниво”

април 23
22:19 2015

 В началото на юни „Асоциация Интегро” – гр. Разград, стартира изпълнението на проект „Платформа за генериране на подходи и методи за интеграция на ромите на местно ниво”. Партньор по проекта е Европейска мрежа на ромските организации от местно ниво – ERGO Network. Общата цел на проекта е да се засили социалното включване на ромите чрез повишаване ангажираността на местните власти с политиката за ромите и подобряване на изпълнението на националните интеграционни политики на местно ниво.

Специфични цели са: да се проучи и използва положителният опит на три общини  от България, Белгия и Чехия в интегрирането на техни малцинства, включително роми, по отношение на осигуряване на по-качествено образование, по-добър достъп до пазара на труда, здравеопазване, жилищна политика, защита от дискриминация и политическо и гражданско участие;  да се изгради устойчива Платформа от представители на местни власти и институции в рамките на Европейската Мрежа на ромските организации от местно ниво – ERGO Network – за обмяна на идеи, опит и практика и генериране на нови подходи, методи и концепции за изпълнение на политики за интегриране на ромите. Ще се проведе изследване на опита на три общини, съответно Каварна (България), Гент (Белгия) и Острава (Чехия) при провеждането на ефективна местна политика  за интеграция на малцинства, включително роми. Предвижда се провеждане на документално проучване, проучване на терен, изготвяне на общ изследователски доклад с аналитична част, изводи и препоръки. Ще се изгради Платформа на местните власти, включваща общински служители от  България, Белгия и Чехия, в рамките на Мрежата ЕРГО, за обмен  на идеи, опит, практики и генериране на концепции, методи и подходи за провеждане на интеграционни политики на местно ниво. Предвижда се изработване на програми и насоки за провеждане на обменно посещение за общински власти и служители в Белгия, за насочване на работата на Платформата и на изградените към нея   работни групи. Ще се проведе обменно посещение за 10 представители на общински власти и служители от 5 общини от България в Гент (Белгия), и ще се установяват връзки между бъдещи членове на Платформата. Ще се проведат две общи срещи на Платформата, съответно първа в Белгия и втора в България.  Първата среща ще е непосредствено след обменното посещение. Предвиждат се Он-лайн комуникация и работни заседания на сформираните работни групи на Платформата по направления.

Проектът „Платформа за генериране на подходи и методи за интеграция на ромите на местно ниво” се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Сподели

Подобни публикации