Асоциация Интегро

Новини

проект „Да направим средното образование достъпно и атрактивно за ромските младежи от селските райони”

април 30
09:35 2015

През учебната 2011/2012 година „Асоциация Интегро” реализира проект „Да направим средното образование достъпно и атрактивно за ромските младежи от селските райони” финансиран от Ромския образователен фонд – Будапеща и Българо Американско общество – Вашингтон. В рамките на проекта бяха осигурени учебници за 200 ученика, предимно от ромски произход и бяха изградени клубове по дебатиране и граждански журнализъм в 10 средни училища.

Участниците в клубовете са с добър успех и интерес към извънкласните дейности – писане на ученически вестник, дебатиране, участие в инициативи с принос за местната общност, организиране на игри и културни събития и др. Част от учениците в тези клубове преминаха обучение по дебатиране, след което успяха да организират дебат в своето училище по актуална тема, която засяга местата общност. Финалната дейност на проекта беше в Областна администрация Варна, където 10 отбора по дебатиране от десетте училища дебатираха над актуални въпроси, пред които е изправена България. Всички ученици показах добра осведомеността и желание за включване в реалния политически дебат по важните теми. Паралелно през учебната година всички ученици от клубовете по гражданство дебатираха активно по важни обществени и младежки въпроси в онлайн форум, който бе създаден във Фейсбук.

През учебната година мисленето и поведението на учениците вклучени в проекта се подобри значително – те все повече говорят за ролята на всеки гражданин във формирането на реалните приоритети на България. Чувствителността им към ромската интеграция се повиши – все по-често, когато говорят за това, споменават нарушаването на правата на човека и гражданина. Още по-интересен е факта, че тези мисли не са само на ромски деца, но и на ученици от български и турски произход. Значително се подобри успеха на учениците ползващи безплатни учебници и се намалиха безпричинните отсъствия.

Програмата за подкрепа на средното образование продължава и тази година с подкрепата на „Българо-Американско общество”, Вашингтон.

 

Сподели

Подобни публикации