Асоциация Интегро

Новини

Програма „Засилване гласа на ромите“

Програма „Засилване гласа на ромите“
август 01
11:46 2014

Програма „ Засилване гласа на ромите” /2006-2011г/

Обща информация за целите и дейностите на програмата

Програмата е реализирана в сътрудничество с международната фондация „ Сполу Интернешънъл” – Холандия и „ Европейската мрежа на ромските организации от местно ниво- ЕРГО”.

Основната цел на програмата беше: Повишаване на общественото участие на ромите, като активно включващи се граждани в социалния живот и постигане на реално овластяване на ромската общност в българското общество.
p>

В рамките на програмата бяха реализирани разнообразни дейности като: повишаване капацитета и самоорганизирането на местните лидери чрез обучения, напътствия, консултации от експерти и семинари; малки проекти за местно развитие; подкрепа при функционирането на общностни центрове, подпомагане на клубове и довършване на вече създадени общностни центрове; изграждане на мрежи и граждански структури (ГОРД; РММ; Майчини центрове).

Основни резултати и постижения от програмата:

– подкрепени 6 общностни центрове за провеждане на общи събрания и срещи с местни власти – Сеново, Завет, Огняново, Раковски, Вазово, в Марчево довършване на ОЦ.

– създадени 3 Майчини центрове¬- Разград, Симитли и Сандански, където жените организират и провеждат общи събрания и поставят писмено въпросите си към местните власт.

– в 8 общности е повишен капацитета на местните активисти и лидери, които успяват сами да планират, организират и провеждат дейности и общи събрания, информационни кампании и др.- Раковски, Микрево, Марчево, Симитли, Кубрат, Ивански, Омуртаг, Студенец.

– сформирана е мрежа от местни лидери – Гражданско Обединение за Ромско Движение¬- ГОРД, която се включва в различни инициативи и осигурява добра видимост в общественото пространство на ромската общност адресирайки на национално ниво засягащите ги въпроси.

– създадена е активна Ромска Младежка Мрежа- РММ, която чрез своите дейности допринася за промяната на обществените нагласи спрямо ромите и създаването на по-добър имидж на общността.

– чрез учебния фонд за подкрепа на средното образование бяха подпомогнати 120 младежи с комплекти учебници и 23 с покриването на пътните им разходи.

– чрез дейности за генериране на доходи (ДГД) бяха подкрепени общо 23 души за започване на собствен бизнес – 5 за изграждане на парници за зеленчуци и 4 за отглеждане на прасета в Дамяница; 4 души за отглеждане на кози в Раковски; 5 за професионален музикален състав в Завет; 5 за стартиране на бизнес за ръчна изработка на обредни облекла чрез, който се откриха и още 7 работни места.

– Повишен е капацитета на местните лидери и активисти в 30 общности

– 10 от активистите приложиха на практика усвоените знания и преговаряха с кметовете си и успяха да представят целите си пред местните власти

– Повечето от лидерите станаха по-критични към себе си и стигнаха до общ извод, че те самите и ромите като цяло от общностите имат нужда от знания и умения в различни области, за да могат да станат по-равностойни и да не се оставят да бъдат лесно манипулирани

Сподели

Подобни публикации

Намерете ни във Facebook

Facebook Pagelike Widget

Партьори и Донори