Асоциация Интегро

Новини

Проведе се публично представяне и обсъждане на новата ромска стратегия

април 22
16:52 2015

На 14 ноември се проведе публично представяне и обсъждане на работния вариант на Национална стратегия за интеграция на ромите и План за действие.

На срещата организирана от НССЕИВ присъстваха политици, представители на различни институции, неправителствени организации и експерти. Сред присъстващите бяха Вицепремиера Цветан Цветанов, Министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, Министъра на образованието Сергей Игнатов, посланици, представители на Европейската комисия, ОССЕ и др.

След официалните приветствия на политици, посланици и чужди дипломати, последваха оживени дискусии по основните приоритети на стратегията и Плана за действие.

От името на „Асоциация Интегро“ в дискусиите се включиха Лилия Макавеева, Огнян Исаев, Кадрин Хасанов и Емил Стефанов. Те взеха отношение по приоритетите „Заетост“, „Недискриминация и върховенство на закона“ и по частта „Механизми за изпълнение“ за изпълнение на стратегията. Макавеева настоя местните власти да получат реални правомощия в изпълнението на интеграционната политика и тя да отразява в най-голяма степен местните нужди. Тя даде пример с нашумелия модел на кмета на Община Каварна, Цонко Цонев.

Огнян Исаев посочи, че има несъответствие между стратегията и плана за действие в частта „Недискриминация и върховенство на закона“, защото във втория документ няма никакви заложени дейности по визирания приоритет от стратегията. Той поздрави НССЕИВ, че е взел предвид фактора медии, но отбеляза, че имиджа на ромите няма да се промени само с добро желание за работа с медиите. Той заяви, че повече от всякога е наложително да се изработят стандарти за професионална журналистика, които да се изпълняват от всички медии. Той посочи, че Етичният кодекс на медиите не се изпълнява, защото е с пожелателен характер. Огнян Исаев беше подкрепен и от Илона Томова от БАН.

Кадрин Хасанов и Емил Стефанов споделиха изводите от срещите, които Асоциация Интегро организира в над 10 области, за да запознае местните заинтересовани страни с новия стратегически документ и да получи обратна им връзка за адекватността и приложимостта на стратегията на местно ниво. Те казаха, че голяма част от членовете на Областните съвети споделиха, че е не ясно как ще бъдат ангажирани кметовете с прилагането на документа в съответните общини, защото никъде в документа не е разписано ясно къде е мястото на градоначалниците и какви са им функциите спрямо този документ. Освен това споделиха опасенията на участниците в обсъжданията, че отново липсват качествени индикатори за измерване на напредъка на ромската интеграция, и отново ще се отчита само реализираните дейности.

Сподели

Подобни публикации