Асоциация Интегро

Новини

Проведени обучения педагогически кадри за работа в мултикултурна среда

май 05
14:14 2023

Opera Snapshot_2023-05-05_141322_mail.google.com

В началото на месец септември 2022 г. стартира обучението на тема „Практически  подходи за ефективна работа в мултикултурна среда“ в рамките на проект „Повишаване на професионалните компетентности на учители и образователни медиатори от общините Омуртаг, Твърдица и Никола Козлево за работа в мултикултурна среда“, рег. № BG05M2OP001-3.017-0032 -C01,  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Обучението е с присъждане на два квалификационни кредита за участниците и е с  продължителност 16 учебни часа  присъствена форма и 16 часа   дистанционна форма. В обучението се включиха общо 123 учители и педагогически специалисти от  Средно училище „Цанко Церковски“, с. Никола Козлево, Средно училище „Неофит Рилски“ , град Твърдица и Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, град Омуртаг.

Участниците в обучението бяха разделени на групи от по 8-10 участника. Първите четири групи обучаеми бяха от Средно училище „Цанко Церковски“. Присъственото обучение се проведе в кк Златни пясъци в периода 10-11 септември. Обучението за учителите от Средно училище „Неофит Рилски“ , град Твърдица беше организирано и проведено в Арбанаси. Обучението за първите три групи беше на 22-23 октомври 2022 година, а за другите три групи на 5-6 ноември. Обучението за учителите от   Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, град Омуртаг също се проведе в Арбанаси на 12- 13 ноември.

Дисанционното обучение се проведе в периода от 11 септември до 10 декември

Сподели

Подобни публикации