Асоциация Интегро

Новини

Отгворено писмо до БТВ

март 25
20:31 2015

ДО ГОСПОЖА ВИКТОРИЯ ПОЛИТОВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БТВ`
ДО ГОСПОЖА ЛЮБА РИЗОВА, ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА „НОВИНИ И АКТУАЛНИ ПРЕДАВАНИЯ” В БТВ
ДО ГОСПОЖА АННА ТОДОРОВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОДУЦЕНТ НА „ТАЗИ СУТРИН” ПО БТВ
ДО ГОСПОЖА АННА ЦОЛОВА, ВОДЕЩ НА ПРЕДАВАНЕТО „ТАЗИ СУТРИН” ПО БТВ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПОЛИТОВА,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РИЗОВА,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦОЛОВА,
Ние сме група от роми, провокирани да напишат настоящото писмо от поредицата предавания в сутрешното предаване на БТВ „Тази сутрин”, разглеждащи теми, свързани с ромската общност, сред които за така наречените „Ранни женитби” и „Истинските проблеми на ромите у нас”. Пишем писмото със смесени чувства, защото се опасяваме, че попадайки в „обектива” на водещата Анна Цолова, ще трябва да понесем негативното й отношение, което тя изразява от екрана към ромите. Но поемаме този риск, защото силно сме притеснени, че в предаванията на г-жа Цолова съществува тенденция за последователно и систематично затвърждаване на негативните стереотипи за ромите.
В хода на воденето на предавнията си, пряко, чрез въпроси и изказани мнения или непряко, чрез интонация и жестове, г-жа Цолова генерализира и внушава на зрителите си колко безперспективна и непоправима е ромската общност, как ромите не искат да се образоват, как избягват да поемат отговорности. Това силно повлиява широката зрителска аудитория на телевизията, което е видно и от изключително негативните коментари по адрес на ромите, напарвени след всяко предаване, посветено на ромска тема. За да се уверите в това, което казваме, посетете собствената си интернет-страница и вижте коментарите, направени, например, след предаванията от 19.02. и 22.02. 2010.
Най-лошото е, че ние, ромите, изпитваме това отношение и директно върху себе си – много често, след предавания, в което сте показали безотговорни роми -родители, ние всички сме заставени да се чувстваме виновни заради тях, защото хората, които познаваме директно ни казват: „Вие, ромите сте безотговорни и не се грижете за децата си! Вие само се оплаквате, че сте дискриминирани и чакате на държавата!”. А представяте ли си как се чувстваме, когато телевизията отразява новини за роми, които са откраднали или убили, защото тогава в очите на обществото всички роми ставаме „крадци” и „убийци”?
Искаме да стане ясно, че ние не отричаме важността на проблемите, които г-жа Цолова адресира, но не можем да се съгласим, всички роми да бъдем асоциирани с хора, неподдаващи се на социализация и поемане на гражданска роля. Това, че на г-жа Цолова не са й известни детайли от ромския бит, не й дава право да изказва съмнение в ефир, че сред ромската общност няма позитивни примери.
В предаването от 22.02.2010 г., тя запита събеседничката си (Теодора Крумова) къде са позитивните модели от ромската общност, които трябва да се показват на обществото. Отговорът на този въпрос е много прост – г-жа Цолова и екипът й не искат да виждат ромите, които не са неграмотни, екозитчини, нарушители, защото те не носят сензации и не са интересни за зрителите. Ако не беше така, г-жа Цолова и екипът на „Тази сутрин” щяха да разберат, че жени (ромки и българки) от Майчините центрове от няколко града адресираха въпроса за ранните женитби още миналата година в отворено писмо, изпратено до всички важни институции на държавата, както и до всички медии (за справка, моля, вижте тук).
Искаме накратко да ви разкажем какво правят тези жени и може би ще се заинтересовате от тяхната работа. Те, на доброволни начала, без никакви проекти и програми, всеки ден се стремят да помагат на децата, които са в риск, опитват се да ги върнат в училище, осигуряват им развиваща среда след училище, дават им обич и подкрепа, стремят се да помогнат на родителите им, за да станат по-способни да изпълняват родителските си задължения. И когато две от децата, с които са работили години наред, бяха ”оженени”, те подадоха сигнал съгласно Закона за закрила на детето в Отдела за закрила на детето, и с този си акт се изправиха не само срещу ромската общност, която ревностно пази практики, наречени погрешно традиции, а и срещу служителите, които на местно ниво трябва да реализират политиката по закрила на децата без значение от какъв произход са те.
Същите тези жени, загърбиха страха си след като получиха заплаха, че ще бъдат залети с киселина, и помогнаха на майка да потърси подкрепа за 16-годишната си проституираща дъщеря от местните институции, които преди това неглижираха нейните молби за помощ.
Можем да ви разкажем още много за работата на тези жени, а и за много други роми, които на местно ниво се опитват да „разбиват стени с глава”. Такива хора трябва да бъдат подкрепяни, защото, очевидно, че те могат да дадат старта за промени в ромската общност, но в никакъв случай нито държавата, нито медиите, нито обществото трябва да прехвърлят отговорността за решенията на трудностите в ромската общност само на тях, защото ромите са български граждани и грижата за тези от тях, които имат проблеми, си остава работа на съответните държавни институции.
Ние сме роми с висше образование, вероятно от тези 0,5 %, за които г-жа Цолова спомена в предаването си от 22.02. 2010. Опасяваме се, че едва ли можем да бъдем ролеви модели за ромските деца и младежи, защото без значение, че сме завършили университети, повечето от нас не намират престижна работа, отговаряща на квалификацията и ценза, който придобиваме. В повечето случаи, единственото поле за реализация, който ни се предлага е това на НПО-сектора и то да работим за нашата общност. Ако някой от нас желае да се реализира в друга сфера, в повечето случаи той трябва да скрие етническата си принадлежност , защото по този начин ще бъде приет без да е принуден да носи тежестта на своя произход. Но тогава той спира да е ролеви модел за общността си, защото просто не иска да се идентифицира с нея. Е, как тогава може да бъде разкъсан порочният кръг на невежеството в ромската общност, за който постоянно всички говорят?
Не приемайте това като жалване, нито искаме да ви вменим вина, но го имайте предвид, когато търсите „виновниците” за проблемите в ромската общност. Всъщност, г-жо Цолова, ние сме сигурни, че вие като интелигентен човек скоро ще излезете от въртенето в кръг и ще спрете да търсите „виновниците” за един или друг проблем. Вместо това, ние вярваме, че ще дадете възможност проблемните въпроси, касаещи ромите, да бъдат адресирани с необходимата дълбочина, за да се разкрие комплексността на проблематиката. Ако направите това, вие наистина много ще допринесете за утвърждаването на сериозната, социалноотговорна журналистика у нас, която може да жертва сензациите в името на това все повече членове на една маргинализирана общност да осъзнаят своята гражданска роля и да заемат своето място сред всички останали групи в обществото. В противен случай, вашите предавания единствено и само допринасят за утвърждаването на негативните стереотипи, нагласи и предразсъдъци към нас, ромите, без значение дали сме или не сме с образование. Това, обаче, никак не е в полза нито на нас, ромите, нито на цялото ни общество, от което сме част.
Искрено вярваме, че ще се свържете с нас, за да помогнем в търсенето на отговори по проблеми, касаещи ромската общност в България.
Лица за контакти и телефони за обратна връзка:
Лилия Макавеева,
Огнян Исаев, 0898527829
23.02. 2010

Подписали писмото:
1. Бисер Светлинов Алеков, магистър по Предучилищна и начална педагогика;
2. Лилия Савкова Макавеева, магистър по Социални дейности;
3. Д-р Стефан Панайотов Панайотов, магистър по Медицина;
4. Рукие Салиева Узунова, магистър по Политология;
5. Младен Йорданов Марчев, магистър по Устни комуникации и книжовен език;
6. Ренгинар Ефраимова Рамаданова, магистър по Психология на педагогическите взаимодействия;
7. Инж. Багрян Силвенов Максимов, магистър по Електроенергетика
8. Сехер Ахмедова Максимова, специалист по Медицина, мед. Сестра;
9. Емилия Славчева Савкова, бакалавър по Медицина, акушерка;
10. Венцислав Славчев Савков, бакалавър по Химия и биология;
11. Кадрин Ахмедов Хасанов, бакалавър по История;
12. Мехмед Фикриев Мехмедов, магистър по История;
13. Инж. Хасан Яшаров Хасанов, магистър, Инженер-лесовъд;
14. Деян Сашев Асенов, магистър по Право;
15. Огнян Стоянов Станчев, бакалавър по Икономика;
16. Инж. Демир Асенов Янев, магистър-инженер “Електронна техника и микроелектроника”;
17. Десислав Христов Ангелов магистър по PR в публичната администрация;
18. Ана Стоянова Асенова, магистър по Маркетинг;
19. Огнян Исаев Исаев, бакалавър по Журналистика;

 

 

Сподели

Подобни публикации