Асоциация Интегро

Новини

Обучавахме се на интегрирано и стратегическо планиране

март 25
21:09 2015

От 17 до 20 юли членове и доброволци на асоциация „Интегро” (България), сдружение „Едром” (Турция) и сдружение „ГОРД” взеха участие в обучение за интегрирано и стратегическо планиране. Работната среща се проведе в град Одрин (Турция). Основната цел на семинара бе да подпомогне процесите на интегрирано планиране на дейността и организационното развитие чрез внедряването на съвременни методи за резултативно-ориентирано планиране на дейността на трите организации.

По време на обучението трите организации си направиха структурирана организационна самооценка и направиха примерен план за организационното си развитие. Обучителят Йордан Танковски показа на участниците в обучението не само как да овладеят нови методи за организационно-управленска диагностика и планиране, но и да реализират съвместно в реални екипни условия конкретни стъпки по прегледа на управленските практики и организационните системи, изготвянето на стратегическа план, рамка на годишен план за дейност, подходи и определяне на показателите за ефективно изпълнение на плановете. В периода на обучението домакините от ЕДРОМ се грижеха за програмата на гостите си след края на работния ден. Първата вечер гостите от България имах официална вечеря със трима от заместник-областните управители на Одрин, на която се дискутираха опитите на трите организации, развитието им и моментното им състояние. Следващата вечер, за да засилят културният диалог, домакините организираха посещение в ромската махала в Одрин, където представителите на „Интегро” и ГОРД общуваха с местните на ромски и пиха турски чай. В последния и предпоследния ден участниците в семинара успяха да научат какво означават понятията подход и цел, и как да ги реализират. След това им беше възложена задача да дефинират един проблем в своите общности. Проблем, който те частично или изцяло могат да разрешат. Треньорът Танковски показа на участниците как да си разработят план за действие и как да формулират изреченията и понятията си, за да станат по-ясни на донорите и целевите си групи. След края на семинара участниците взеха решение, че в близко бъдеще ще разработят трансграничен проект, който да засили интеркултурния диалог и да доразвие на практика наученото на семинара.

 

Сподели

Подобни публикации