Асоциация Интегро

Новини

Нови решения на стари проблеми – обмен на подходи за работа в областта на ромската интеграция

януари 25
19:38 2021

image_2021-01-25_193728
Асоциация Интегро започна работа по Проект „Нови решения за стари проблеми“. Проектът е финансиран от EEA & Norway Grants и цели да подкрепи ромски организации в адаптирането и изпълнението на включващи и овластяващи проекти, които са били успешно изпълнени от други партньорски организации.
„Нови решения за стари проблеми – обмен на подходи за работа в областта на ромската интеграция“ се фокусира в приоритетните сектори, социално включване, младежка заетост и борба с бедността.
Проекта обединява членовете на ERGO Network от държавите, допустими да бъдат бенефициенти на EEA/Norway Grants. Участващите в проекта организации са 11, а водещ партньор е Асоциация Нево Парадимос- Румъния, другите партньори по проекта са от Латвия, Унгария, България, Албания, Словакия, Босна и Херцеговина, Турция, Украйна и Чехия.
Една от основната цел на проекта е да създадем благоприятна среда, за реализиране на подход отдолу – нагоре за интеграция на ромската общност и пречупване на разбирането, че „Нищо не може да се промени“.
Постигнат е сериозен напредък в идентифицирането на причините за социално изключване на Ромите, но в същото време сме изправени пред парализа за генериране на решения за многослойните проблеми. Разработените подходи от горе – надолу не дават необходимите възможности за прилагане на иновации. Организациите са обединени около тезата, че подходите базирани на принципа отдолу – нагоре дават оптимални резултати за успешно приобщаване на Ромската общност, но все още много от донорите не са готови да подкрепят такива инициативи.

Проектът „Нови решения на стари проблеми – обмен на подходи за работа в областта на ромската интеграция” се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ЕИП в рамките на Фонда за регионално сътрудничество.
Безвъзмездните средства от ЕИП и Норвегия се финансират от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Сподели

Подобни публикации