Асоциация Интегро

Новини

Наръчник „Добри практики за интеграция на ромите от местното ниво“

април 30
10:12 2015

Вече можете да изтеглите наръчника  „Добри практики за интеграция на ромите от местното ниво“ създаден в рамките на проект „Платформа за генериране на подходи и методи за интеграция на ромите на местно ниво”.
Този наръчник е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Цялата отговорност за съдържанието на наръчника се носи от СНЦ „Асоциация Интегро“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че отразяваофициалното становище на Европейския съюз или Министерството на труда и социалната политика.

Сподели

Подобни публикации