Асоциация Интегро

Новини

Майчини центрове, развиващи подкрепящи структури за активно включване на доброволци – програма „Учене през целия живот“

април 23
22:18 2015

 В партньорството „Майчини центрове, развиващи подкрепящи структури за активно включване на доброволци“ четиринадесет партньори от дванадесет страни обединиха сили. Толкова разнообразни един от друг в областта на културата, икономическата среда и отдалечени географски, всички те имат едно общо нещо: те са група от хора, които създават пространства, където родители и деца могат да се срещнат и да се учат един от друг. Стремят се към грижовни общности, с широк обхват и уважение към различията, където всички се насърчават да открият своите способности и да допринесът с тези дарове, за по-нататъшното укрепване на групата.

Реалната работа по проекта стартира през септември 2011г. С изпращането на    информация за възможностите, които предоставя проектът до всички Майчини Центрове (МЦ), Женски Инициативни Групи в Ромски общностни центрове (ЖИГ в РОЦ) и женски ромски организации (ЖРО), с които работим от дълги години за овластяване на ромските жени, повишаване родителския капацитет на млади роми и подобряване грижите за ромските децата в семейството и в училище. Всичките 10 организации ни отговориха, че желаят да се включат в дейностите по проекта и да се възползват от предоставените възможности за учене от опита на други жени от организации с подобен профил от други страни.

През октомври 2011 проведохме подготовка за участие в стартиращата среща, която се проведе в Щутгард, Германия. 

От 3-6 ноември 2011 се проведе стартиращата среща в Щутгард, Германия и в нея участваха три участнички от България: Лилия Макавеева – член на екипа на Асоциация Интегро, Антоанета Кирилова доброволец от МЦ – Сандански и Милена Илиева – доброволец от Междупоколенченска къща – Стара Загора. Срещата бе домакинствана от M?tterforum Baden-W?rttemberg e.V. (Verband der M?tterzentren, Familienzentren und Mehrgenerationenh?user; www.muetterforum.de).

 От януари 2012 стартира подготовката на следващите 3 дейности: обменно посещение на партньори в България през април 2012; обменно посещение на България в Унгария през май 2012 и семинар през юни 2012 в Холандия на тема „Процес за подкрепа на лидери в Майчините центрове”.  До самите дати на провеждане на дейностите течеше интензивен процес на логистична подготовка на трите дейности, а така също изясняване на темите и програмите на посещенията.  

 В периода 19 – 22 април 2012 организирахме и проведохме обменно посещение в България за партньорските организации от Полша (4 участнички), Унгария (2 участнички), Словакия (2 участнички) и Чехия (2 участнички). Приемни организации от наша страна станаха Междупоколенченска къща – Стара Загора и МЦ – Сандански. Бяха избрани тези два центъра от съображения за удобство при организиране на пътуванията на гостите от летище София.  Дадохме обаче възможност и на жените от други центрове да се срещнат с гостите, като ги поканихме на срещата в Стара Загора, където те също получиха време да представят своите центрове. От българска страна общо участваха 14 жени.  

 Следващата дейност, която реализирахме бе обменно посещение в Унгария, в МЦ в град Мишколц. Интересът към това обменно посещение от страна на нашите жени беше особено голям, защото приемната организация покани и ромски майчини центрове от Унгария, които не са включени в настоящото партньорство. Общо 12 жени посетиха Унгария в периода 19 – 22 май 2012: Антоанета Кирилова и Деана Димчова доброволки от МЦ – Сандански, Лора Бояджиева и Ренгинар Рамаданова доброволки на ЖИГ на РОЦ – Сеслав,  Марийка Минева и Милена Илиева – от Междупоколенченска къща – Ст. Загора, Сениха Ахмед и Ремзие Ахмедова доброволки на ЖРО „Севги” – гр. Завет, Станка Байчева и Юлка Йорданова от МЦ – Разград, Сема Андреева доброволка от ЖИГ – Вазово, Хелеодора Петрова -  доброволец на Асоциация Интегро.  

Следващата дейност, в която участвахме бе организирането и провеждането на семинара в Шурл, Холандия на тема „Процес за подкрепа на лидери в Майчините центрове”. Той бе организиран от фондация Нест – Холандия. За разработването на програмата бе проведен дълъг процес на уточняване на очакванията на партньорите за въпросите, които да бъдат включени за научаване от участниците. За целта бе разработен специален он-лайн въпросник, който попълнихме и ние. В крайна сметка бе разработена гъвкава и атрактивна програма, в която бяха застъпени различи въпроси, поднесени по интерактивен начин. Тъй като за участието в тази среща се изискваше английски език, то ние решихме и ограничихме участието си до 1 представител – младата доброволка от МЦ – Сандански  Кристина Младенова. Кристина получи наръчник за подкрепа на процеса на  лиделство в МЦ, който ще бъде преведен и разпратен до всички останали МЦ-ове и женски групи. Представяме тук малка част от споделеното от участничката в обратната връзка:  „Подходът, който се стремят да използват Майчините центрове в Европа – Процес за подкрепа на лидери, е много добър за работата на неправителствените организации, а и не само. Идеята да се предоставя възможност на всеки човек да изгради личностните си качества, да намери мястото си и да стане силен и способен лидер в дейностите, с които се занимава в МЦ, е най-доброто средство за изграждане на силна организация, която да може да разширява дейността си. Някои от нещата, които включва подходът, са обособяване на основни принципи и ценности, по които да работи организацията, оценяване на всеки човек, които е част от нея, насърчаването му и изразяване на благодарност, приемане на идеята, че всички сме едно голямо семейство.  Основните принципи и ценности, които се съгласуват между всички членове на организацията, са инструмента, който се използва за определяне на границите на допустимото и разрешаване на конфликти по начин, който е неразрушаващ достойнството и уважението между хората. Те са и вид ръководство за работата на новодошлите доброволци. По принцип се поставят на място, на което всеки би могъл да ги види. Изразяването на разбирането за ценността на всеки доброволец е също много важна. То се постига чрез качествени и открити взаимоотношения, благодарствени грамоти и писма, малки подаръчета и др.   Творчеството е подход, който се използва широко във всички МЦ, като средство за развиване на талантите на децата, за сближаване с родителите и за набиране на средства чрез продажба на изготвените сувенири, картички и др. Финансирането на всеки от МЦ става по различни начини и форми, допустими в различните страни. Най-често чрез подпомагане от местната и национална власт, Европейския съюз, разлизни фондации и организации, бизнеса, дарения от посетителите и приятелите на МЦ. Организират се благотворителни разпродажби, балове, концерти и др…”

Сподели

Подобни публикации