Асоциация Интегро

Становища по политически документи

 Важни новини

Становище Относно: Проект на Постановление за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за защита от домашното насилие

Становище от Асоциация Интегро Относно: Проект на Постановление за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за защита от домашното насилие    

Прочети още

Становище относно решения на Комисия по журналистическа етика (КЖЕ)

През последната една година, шест младежи на възраст между 18 и 30 години бяха част от екипа на Асоциация Интегро. С тяхното активно участие се реализира проекта „PECAO“ – Peer education to counter antigypsyist hate speech online или „Обучение на връстници за противодействие на антиромската омразна реч в онлайн пространството“.

Прочети още

Сравнителен анализ за съответствието между съдържанието на Национална стратегия на република България за приобщаване, равенство и участие на ромите 2021-2027 г. и Национален плана за действие 2021-2023

Сравнителен анализ за съответствието между съдържанието на Национална стратегия на република България за приобщаване, равенство и участие на ромите 2021-2027 г. и Национален плана за действие 2021-2023

Прочети още

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО ПО ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО ПО ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Прочети още

ИЗГОТВЕНИ СТАНОВИЩА

Становище_СП 2021-2027_Асоциация Интегро Становище СПРЗСР Communication to the EC country desk officers

Прочети още
    Становище по проекта на Национална Стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030

Становище по проекта на Национална Стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030

Настоящото становище с препоръки е изработено от екипа на Асоциация Интегро след обсъждане на проекта на Национална Стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-203 с партньорски организации, членове на Национална Ромска Коалиция „ИНТЕЛЕКТ“, както и с Местните Активни Групи, изградени по Програма РОМАКТ Новата стратегия на

Прочети още

Предложения от гражданските организации – членове на Национална Коалиция „Интелект” за гарантиране на изпълнението на НСИР 2014 – 2020

Поради изключителната обществена значимост на интеграцията на ромското етническо малцинство и липсата на съществен напредък по изпълнението на Националната Стратегия за Интеграция на Ромите 2012 – 2020 (НСИР), правителството спешно трябва да предприеме поредица от структурни и функционални реформи, с които да обезпечи  прозрачен и демократичен процес при изпълнението на

Прочети още

Standpoint and recommendations of Integro Association – Bulgaria to the Staff Working Document of European Commission – National Report for Bulgaria 2015

On 26th of February 2015 the European Commission published a Staff Working Document (SWD) – Country Report for Bulgaria for 2015, including an in-depth review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances. In this report, the economy of Bulgaria has been evaluated against the background of the Annual Growth

Прочети още

РОМСКИТЕ ДЕЦА И ПРАВОТО ИМ НА ЗАКРИЛA

През 2000 година България се присъедини към семейството на държавите със собствен закон за закрила на детето. Добър или не, законът урежда правата, принципите и мерките за закрила на децата и в него ясно е изведен ангажиментът на държавата „да защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери

Прочети още

Готово ли е българското общество да интегрира ромите?

 Готово ли е българското общество да интегрира ромите?   От Лилия Макавеева, Директор на Асоциация Интегро От 20 години насам говорим за интеграция на ромите в българското общество. От 20 години бяха приети  десетки стратегии за интегриране на ромите, а държавата изрази политическата си воля да се справи с този

Прочети още

Намерете ни във Facebook

Facebook Pagelike Widget

Партьори и Донори