Асоциация Интегро

Проучвания, анализи и доклади

 Важни новини
  • No posts where found
    ОБРАЗЪТ НА РОМИТЕ В ШЕСТ ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

ОБРАЗЪТ НА РОМИТЕ В ШЕСТ ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

През ноември 2013 г. стартира проект на Aсоциация ИНТЕГРО за мониторинг на електронните медии за реч на омразата. В рамките на проекта се изгови доклад за мониторинг на шест електронни медии, който можете да видите тук. In November 2013, a project of the INTEGRO Association for monitoring electronic media for hate

Прочети още

Case study report: Integrated housing strategies and Roma Community Participation Case Study on “Article 7.2 Interventions” in Bulgaria

Case study report: Integrated housing strategies and Roma Community Participation Case Study on “Article 7.2 Interventions” in Bulgaria.pdf

Прочети още

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ КЪМ ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ”

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО И НАЦИОНАЛНА НПО-КОАЛИЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ КЪМ ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО  НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ” НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НСИР 2012-2020. pdf

Прочети още

Първи доклад на ЕК за оценка на изпълнението на Национална Стратегия за Интеграция на Ромите 2012-2020

Първи доклад на ЕК за оценка на изпълнението на Национална Стратегия за Интеграция на Ромите 2012-2020.pdf  

Прочети още

Програма LIDER и овластяването на ромската общност

Програма LIDER и овластяването на ромската общност.pdf   LEADER and Roma Community Empowerment.pdf

Прочети още

Защо подходът ЛИДЕР не беше успешен за ромската общност в България и препоръки, които да се вземат предвид при прилагането на подхода „Водено от общността местно развитие” (ВОМР) в оперативните програми 2014-2020

Обобщен анализ: Защо подходът ЛИДЕР не беше успешен за ромската общност в България

Прочети още

Анализ на отразяването на проблемите на ромската интеграция в Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020

Анализ на отразяването на проблемите на ромската интеграция в  Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020.pdf     Analysis of the coverage of the problems of Roma integration in integrated plans for urban regeneration and development 2014-2020.pdf

Прочети още

Анализ на Асоциация Интегро за възможности, действия и практика на Съвета за електронни медии във връзка със сигнали и жалби, касаещи твърдяна дискриминация /включително на етническа основа/ и реч на омразата

През 2013 г. бе проведено проучване „Възможности, действия и практика на Съвета за електронни медии във връзка със сигнали и жалби, касаещи твърдяна дискриминация /включително на етническа основа/ и реч на омразата” в рамките на проект „Противодействие на анти-ромските настроения от местно до европейско ниво” на „Асоциация Интегро”, който цели

Прочети още

Наръчник „Добри практики за интеграция на ромите от местното ниво“

Вече можете да изтеглите наръчника  „Добри практики за интеграция на ромите от местното ниво“ създаден в рамките на проект „Платформа за генериране на подходи и методи за интеграция на ромите на местно ниво”. Този наръчник е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз

Прочети още

Описателен отчет за извършените дейности към 2012 година Сдружение „Асоциация Интегро”

Асоциация Интегро е създадена през октомври 2002 г. от общностно базирани ромски организации с цел да бъде чут гласът на ромите от провинцията на национално и международно ниво по отношение на политиките, касаещи социалната интеграция на ромите. Върховен орган на сдружението е Общото събрание, обединяващо 5 местни организации с право

Прочети още

Намерете ни във Facebook

Facebook Pagelike Widget

Партьори и Донори