Асоциация Интегро

Проучвания, анализи и доклади

 Важни новини
  • No posts where found

ДОКЛАД ЗА РЕГИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, КОИТО СРЕЩАТ УЯЗВИМИ ГРУПИ И ОБЩНОСТИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД

ДОКЛАД ЗА РЕГИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, КОИТО СРЕЩАТ УЯЗВИМИ ГРУПИ И ОБЩНОСТИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД Този доклад е създаден по Проект „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци“ (EQUALTOGETHER).

Прочети още

Набор от инструменти за работа с млади хора за противодействие на омразната реч онлайн – Hate Speech Toolkit PECAO project

Ромите са най-голямото етническо малцинство на континента – около 12 милиона души, които живеят в Европа от векове. В същото време те са най-недолюбваното и дискриминирано малцинство, като всеки трети човек не желае да има съсед ром, а 80 % от ромите живеят в риск от бедност. Антиромският расизъм –

Прочети още

НАЦИОНАЛЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ОТНОСНО АНТИРОМСКАТА РЕЧ

Проектът „Взаимно обучение между връстници за справяне с антиромската реч на омразата в онлайн средите“ (PECAO) цели да противодейства на съществуващата, насочена срещу ромите онлайн реч на омразата, чрез работа с млади хора от ромски произход. Използваните методи са комбинация от обучение между връстници и наблюдение (мониторинг) за постигане на

Прочети още

Сравнителен анализ за съответствието между съдържанието на Национална стратегия на република България за приобщаване, равенство и участие на ромите 2021-2027 г. и Национален плана за действие 2021-2023

Сравнителен анализ за съответствието между съдържанието на Национална стратегия на република България за приобщаване, равенство и участие на ромите 2021-2027 г. и Национален плана за действие 2021-2023

Прочети още

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО ПО ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО ПО ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Прочети още

ERGO Network публикува своя изследователски доклад за достъпа на ромите до адекватни схеми за минимален доход

Нащите партньори от Европейската мрежа на ромските организации от местно ниво (ERGO) проведоха конференция озаглавена „Прилагане на стратегическата рамка на ЕС за ромите. Достъп на ромите до адекватен минимален доход.” Ромите в Европа изпитват едни от най-лошите показатели за социално включване, като над 80% живеят в бедност, само 43% са на платена работа

Прочети още

COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT (CLLD) FOR ROMA INCLUSION Synthesis Report 2019

ERGO CLLD Synthesis Report (September 2019)

Прочети още

НАРЪЧНИК Как Да Създадем Майчин Център В Ромска Общност

Прочети още

Влиянието на Европейския семестър върху ситуацията на ромската общност в България

              Влиянието на Европейския семестър върху ситуацията на ромската общност в България През 2012г., Европейската комисия предприе действия в подкрепа на постигането на целите на стратегия Европа 2020. Един от най – важните актове в тази насока беше  въвеждането на така наречения Европейски семестър.

Прочети още

Антиджипсизмът – референтен доклад

Антиджипсизмът е специфична форма на расизъм по отношение на Роми, Синти,  Пътуващи и други групи, които са стигматизирани като „цигани“ в общественото съзнание. Макар че този термин се превръща във все по-разпознат в обществото, не може да се каже, че има всеобщо разбиране относно неговата същност и значение. Терминът антиджипсизъм

Прочети още

Намерете ни във Facebook

Facebook Pagelike Widget

Партьори и Донори