Асоциация Интегро

Завършени проекти

 Важни новини

The implementation of the „New Solutions for Old Problems“ Project has ended

Integro Association completed the implementation of the „New Solutions for Old Problems“ Project. The project was funded by EEA & Norway Grants and aimed to support Roma organizations in adapting and implementing inclusive and empowering projects that have been successfully implemented by other partner organizations. Association Integro adapted and implemented

Прочети още

Network of cities which use CLLD principles and cultural activities to promote inclusion of the Roma in Europe

More information on the Project „Network of cities which use CLLD principles and cultural activities to promote inclusion of the Roma in Europe“ you can find here

Прочети още

проект „Да направим средното образование достъпно и атрактивно за ромските младежи от селските райони”

През учебната 2011/2012 година „Асоциация Интегро” реализира проект „Да направим средното образование достъпно и атрактивно за ромските младежи от селските райони” финансиран от Ромския образователен фонд – Будапеща и Българо Американско общество – Вашингтон. В рамките на проекта бяха осигурени учебници за 200 ученика, предимно от ромски произход и бяха

Прочети още

Проект „Да направим училището привлекателно за учениците от Лудогорието“

  Проектът е реализиран в периода 01 септември 2008 – 01 септември 2009г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Наши партньори по проекта бяха ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Кубрат, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Завет, ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Раковски (община

Прочети още

„Асоциация Интегро” – гр. Разград стартира изпълнението на проект „Училище за всяко дете”

Стартира проект „Училище за всяко дете” „Асоциация Интегро” – гр. Разград стартира изпълнението на проект „Училище за всяко дете”. Партньори по проекта са Средно общообразователно училище „Кирил и Методий” – гр. Завет и Основно училище “Ив. С. Тургенев” – гр. Разград. Продължителността на проекта е 12 месеца и е по

Прочети още

Проект „Платформа за генериране на подходи и методи за интеграция на ромите на местно ниво”

 В началото на юни „Асоциация Интегро” – гр. Разград, стартира изпълнението на проект „Платформа за генериране на подходи и методи за интеграция на ромите на местно ниво”. Партньор по проекта е Европейска мрежа на ромските организации от местно ниво – ERGO Network. Общата цел на проекта е да се засили

Прочети още

Майчини центрове, развиващи подкрепящи структури за активно включване на доброволци – програма „Учене през целия живот“

 В партньорството „Майчини центрове, развиващи подкрепящи структури за активно включване на доброволци“ четиринадесет партньори от дванадесет страни обединиха сили. Толкова разнообразни един от друг в областта на културата, икономическата среда и отдалечени географски, всички те имат едно общо нещо: те са група от хора, които създават пространства, където родители и

Прочети още

Програма „ Засилване гласа на ромите”

Програма „ Засилване гласа на ромите”  /2006-2011г/ Обща информация за целите и дейностите на програмата Програмата е реализирана в сътрудничество с международната фондация „ Сполу Интернешънъл” – Холандия и „ Европейската мрежа на ромските организации от местно ниво- ЕРГО”. Основната цел на програмата беше: Повишаване на общественото участие на ромите,

Прочети още

Кампания „ Типични роми”

Кампания „ Типични роми” / Ноември 2009- Април 2010г / Обща информация за целите и дейностите на кампанията Кампанията е реализирана в сътрудничество с международната фондация „ Сполу Интернешънъл” – Холандия и „ Европейската мрежа на ромските организации от местно ниво- ЕРГО”. Като партньорски организации взеха участие и „ Рома

Прочети още

Студенти се запознаха с кампанията „Благодарим ти, Кмете!“

На 23 октомври в град Разград 10 ромски студенти от различни университети в България се събраха на работна среща за обсъждане плана на кампанията „Благодарим ти, Кмете!”. Кампанията е част от международната кампания „REACT” и ще стартира в началото на ноември в осем области на страната. Тя има за цел

Прочети още

Намерете ни във Facebook

Facebook Pagelike Widget

Партьори и Донори