Асоциация Интегро

Новини

 Важни новини
    Регионална застъпническа среща в Разград по проект  EQUALTOGETHER

Регионална застъпническа среща в Разград по проект EQUALTOGETHER

Стереотипите и предразсъдъците- основа  за  негативни нагласи на част от обществото към хора в уязвима ситуация и причина за  по-открити прояви на нетолерантност и агресия. Това беше темата на Регионална работна среща, организирана от Сдружение „Асоциация Интегро“ с публични власти и институции от община Разград. Срещата се проведе в една

Прочети още

The implementation of the „New Solutions for Old Problems“ Project has ended

Integro Association completed the implementation of the „New Solutions for Old Problems“ Project. The project was funded by EEA & Norway Grants and aimed to support Roma organizations in adapting and implementing inclusive and empowering projects that have been successfully implemented by other partner organizations. Association Integro adapted and implemented

Прочети още
    СНЦ „Асоциация Интегро“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „ Равен шанс: достъп до средно образование – политики и практики“  за ученици в гимназиална степен за учебната 2023/2024г.

СНЦ „Асоциация Интегро“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „ Равен шанс: достъп до средно образование – политики и практики“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2023/2024г.

                                                                            Програма „ Равен шанс: достъп до средно образование – политики и практики“

Прочети още
    Стартира пилотен проект „Прилагане на гаранция за базов доход за маргинализирани домакинства в България, Румъния и Словакия“

Стартира пилотен проект „Прилагане на гаранция за базов доход за маргинализирани домакинства в България, Румъния и Словакия“

Асоциация Интегро е час от Пилотният проект “Прилагане на гаранция за базов доход за уязвими семейства (BIG)” е иницииран от Европейския Парламент и се изпълняван от консорциум ACRA & ARS Progetti. Проектът тества алтернативен механизъм за изплащане на социалните помощи по банков път чрез банкова карта, съчетан с мерки, подкрепящи

Прочети още

Становище Относно: Проект на Постановление за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за защита от домашното насилие

Становище от Асоциация Интегро Относно: Проект на Постановление за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за защита от домашното насилие    

Прочети още

Проект EQUALTOGETHER

Проектът се изпълнява от консорциум с водеща организация Български хелзинкски комитет и партньори: Организация Дром – Видин, Асоциация Интегро – Разград,  ЛАРГО – Кюстендил, РАКО – Сливен, ЛГБТ Действие – София. Civil Rights Defenders – Швеция – партньор на БХК в проекта NO HATE BG, участва  с експертизата си в заключителния етап на продължението ЕQUALTOGETHER. Повече за проекта можете

Прочети още
    Работен семинар „ЗАЕДНО СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ“

Работен семинар „ЗАЕДНО СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ“

На 6 и 7 юли 2023 година  в град Разград се проведе работен семинар на тема „Заедно срещу дискриминацията“.  Семинарът беше организиран от Сдружение „Асоциация Интегро“   в рамките на проект „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и

Прочети още
    Асоциация Интегро стартира изпълнението на 24-месечен проект „SafeNet“

Асоциация Интегро стартира изпълнението на 24-месечен проект „SafeNet“

Асоциация Интегро стартира изпълнението на 24-месечен проект „SafeNet“ финансиран от ЕК Програма „Граждани, равенство, права и ценности“. Проектът има за цел да постигне по-безопасни онлайн среди, като се фокусира върху наблюдение и докладване на реч на омразата до ИТ компании и отговорни органи. Проектър е координиран от Международната мрежа срещу

Прочети още

Възможности за млади роми за придобиване на професионална квалификация

Асоциация Интегро стартира нов проект „Професионални възможности за млади роми“ („Vocational opportunities for young Roma NEETs“), който се явява продължение на инициативата на Асоциация Интегро, млади роми изпитващи трудности при реализиране на пазара на труда, да бъдат подкрепени за придобиване на професионална квалификация. Проектът търси 10 млади хора на възраст 18-25 години от

Прочети още

ДОКЛАД ЗА РЕГИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, КОИТО СРЕЩАТ УЯЗВИМИ ГРУПИ И ОБЩНОСТИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД

ДОКЛАД ЗА РЕГИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, КОИТО СРЕЩАТ УЯЗВИМИ ГРУПИ И ОБЩНОСТИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД Този доклад е създаден по Проект „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци“ (EQUALTOGETHER).

Прочети още

Намерете ни във Facebook

Facebook Pagelike Widget

Партьори и Донори