Асоциация Интегро

Мисия и Цели

ЗА НАШАТА МИСИЯ

Асоциация Интегро е водена от каузата на своите членове за обществено издигане на ромите и постегане на равноправна и уважавана позиция на ромската общност сред останалите членове на българското общество.
Стремим се чрез мобилизиране и овластяване на ромите от местно ниво да предизвикаме пасивността както на самите роми, така и на публичните власти, за да могат всички споделено да поемат отговорността за преборването на бедността в ромските квартали и постигането на сплотеност и просперитет на местно ниво и в цялото общество. Повече за нас можете да научите в отдел За Интегро