Асоциация Интегро

Новини

Защо подходът ЛИДЕР не беше успешен за ромската общност в България и препоръки, които да се вземат предвид при прилагането на подхода „Водено от общността местно развитие” (ВОМР) в оперативните програми 2014-2020

април 30
12:01 2015
Сподели

Подобни публикации