Асоциация Интегро

Новини

Асоциация Интегро проведе Национална кръгла маса на заинтересованите страни, ангажирани в борбата с езика на омразата.

февруари 05
14:15 2021

Събитието се проведе на 20.01.2021 г. в онлайн среда. Срещата се състоя в рамките на международен проект за противодействие на антиромския расизъм, с фокус върху речта на омразата към ромите в онлайн пространството (РЕСАО, https://ergonetwork.org/pecao/).

Picture 2

Ключово бе присъствието на госпожа председателя на Комисията за защита от дискриминация – Анна Джумалиева и г-жа Росица Иванова от Националната Контактна Точка за ромите. Активно участие взеха стажантите по проекта за противодействие на антиромската реч.
В Кръглата маса участваха и представители на граждански организации, членове на Национална Ромска Коалиция „ИНТЕЛЕКТ“, Постоянна Ромска Конференция, представители на програма „Правен инкубатор“ към Сдружение „Инициатива за равни възможности“ и други.

Основна тема и фокус на обсъждане бе презентиране на прояви, въздействие и следствие от антиромския расизъм. Според Агенцията за основните права 1 от 3-ма роми е жертва на тормоз, а 20% от неромите не биха искали да имат колега ром. Както е посочено от ЕК (2017), антиромският расизъм надхвърля правната концепция за дискриминация. По същество антиджипсизмът е основната причина за изключването на ромите. В контекста на тези негативни явления в обществото стажантите на „Асоциация Интегро“ демонстрираха много добро познаване на случаи, онагледяващи антиромска реч и действия, с които представители на институциите и политическите партии дискриминираха и стигматизираха ромската общност в България по време на извънредното положение, а и не само. По проблемите, свързани с дискриминационното отношение на институциите и обществото към ромите, се поддържаше много открит диалог. Председателят на Комисията за защита от дискриминация акцентира на водещата роля на КЗД като национален орган по равноправие за гарантиране на равноправието на ромите и адресирането на антиромския расизъм в отговор на очакванията на новата европейската стратегическа рамка за равноправие, приобщаване и участие на ромите 2021-2030.

Тази среща даде една много конкретна и реална представа как антиромският расизъм спъва преодоляването на социалното изключване, бедността и дискриминацията на ромите и обрича всички добри намерения за включващи политики.

Сподели

Подобни публикации