Асоциация Интегро

Новини

Антиджипсизмът – референтен доклад

февруари 01
10:49 2019

Антиджипсизмът е специфична форма на расизъм по отношение на Роми, Синти,  Пътуващи и други групи, които са стигматизирани като „цигани“ в общественото съзнание. Макар че този термин се превръща във все по-разпознат в обществото, не може да се каже, че има всеобщо разбиране относно неговата същност и значение. Терминът антиджипсизъм често се използва в тесен смисъл, като с него се означават анти-ромски настроения или изявление на негативни стериотипи в обществената сферам или пък омразна реч. Антиджипсизмът обаче означава много по-широк спектър от дискриминационни изрази и практики, включително много иманентни или скрити проявления. Антиджипсизмът включва не само изразяване, но и действия и бездействия. Точното разбиране на значението на това явление е от решаващо значение за правилното осмисляне на въздействието му….

Линк към пълния доклад:

Алианс срещу антиджипсизъм

 Антиджипсизмътреферентен доклад

Сподели

Подобни публикации