Асоциация Интегро

Новини

”Асоциация Интегро„ проведе регионална кръгла маса на тема „Механизми за взаимодействие между местните държавни институции и ромската общност“ в Община Ветово

юни 09
12:59 2015

На 28-ми април,  в залата на читалището в гр. Ветово, ”Асоциация Интегро„ проведе регионална кръгла маса на тема „Механизми за взаимодействие между местните държавни институции и ромската общност от Община Ветово“ . Форумът се проведе в рамките на проект „Нашият живот- в нашите ръце“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г., по тематичен приоритет „Овластяване на уязвими групи/www.ngogrants.bg/. Събитието събра на едно място представители на ромската общност и голяма част от местните държавни институции.  Основна цел на форума бе да бъдат обсъдени възможности за подобряване на взаимодействието между институциите и  ромската общност от Община Ветово.

alt

По време на кръглата маса бяха  представени идентифицираните проблеми на местната ромска общност, констатирани от проведените фокус-групи в Община Ветово през 2014г., както и предложенията на „Асоциация Интегро” към План за действие на Община Ветово в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2014-2020.

alt

Семра Идиризова от Община Ветово представи, заложените в Плана дейности, които предстои да бъдат изпълнени. В края на събитието бе открита отворена гражданска дискусия на тема „Как можем да засилим взаимодействието между местните държавни институции и ромската общност от Община Ветово в посока, предприемане на подходящи действия за разрешаване на съществуващите проблеми на местно ниво“.

Сподели

Подобни публикации