Асоциация Интегро

Новини

ERGO Network публикува своя изследователски доклад за достъпа на ромите до адекватни схеми за минимален доход

ноември 26
13:17 2021

Нащите партньори от Европейската мрежа на ромските организации от местно ниво (ERGO) проведоха конференция озаглавена „Прилагане на стратегическата рамка на ЕС за ромите. Достъп на ромите до адекватен минимален доход.” Ромите в Европа изпитват едни от най-лошите показатели за социално включване, като над 80% живеят в бедност, само 43% са на платена работа и 41% изпитват антиромски нагласи. Тази ситуация се влоши значително по време на пандемията Covid-19, като ромските общности бяха непропорционално силно засегнати. В икономика, основана на парични средства, осигуряването на хората на адекватни финансови ресурси е необходима предпоставка за борба с бедността и социалното изключване, както и за даването на възможност на хората да разгърнат пълния си потенциал и да имат достъп до права и възможности на пазара на труда и в обществото.

Достъпът до адекватен минимален доход и социална закрила е крайъгълният камък на Европейския социален модел и нашите социални държави, и трябва да бъде гарантиран и за ромите в Европа. Препоръката на Съвета на ЕС от 24 юни 1992 г.  за общи критерии относно достатъчни ресурси и социално подпомагане в системите за социална закрила ясно призовава държавите-членки „да признаят основното право на човек на достатъчно ресурси и социално подпомагане да живее по начин, съвместим с човешкото достойнство като част от всеобхватен и последователен стремеж за борба със социалното изключване.“ Този ангажимент е препотвърден в Препоръката на ЕС за активно включване (2008 г.) и Европейския стълб на социалните права (2017 г.).

През 2021 г. ERGO Network проведе задълбочени национални проучвания на казуси в пет държави (България, Чехия, Унгария, Румъния и Словакия), като разгледа съществуващите схеми за минимален доход и прецени до каква степен те са достъпни за кандидатите от ромски произход и дали те са подходящи за насърчаване на приобщаването и достойнството на ромите. Основните констатации и препоръки бяха събрани в обобщаващ доклад на ЕС, лансиран днес в рамките на гореспоменатото събитие. С това изследване ЕРГО се стреми да постави началото на дебат с политиците за това как да се подобри адекватността и приемането на минимални доходи и социална закрила от ромите в Европа, включително в рамките на плана за действие на Европейския стълб на социалните права, и предвидената препоръка на Съвета относно минимален доход (2022 г.). Достъпът до достатъчно финансови ресурси също е ключов елемент за намаляване на бедността и социалното изключване на ромите, което е една от трите хоризонтални цели на Стратегическата рамка на ЕС за ромите за равенство, включване и участие.

Целият доклад на английски език може да бъде намерен тук.

Сподели

Подобни публикации