Асоциация Интегро

Новини

Учим се на застъпничество и водене на ефективни преговори

март 25
21:32 2015

Близо 30 души взеха участие в организираното обучение от „Асоциация Интегро” по застъпничество и водене на ефективни преговори в кампанията „Благодарим ти, Кмете!”. Обучението се проведе сред екзотичната обстановка за стария град в Пловдив. Целта беше да се засилят познанията и уменията за застъпничество с местни и регионални власти на местните активисти от 8-те общини, включени в кампанията. А именно участниците бяха запознати с националната политическата рамка за интеграция на ромите, нормативната база, която те биха могли да използват в преговорния процес с местните власти и с основните елементи на застъпническата кампания.


По време на обучението се проведоха дискусии за националните документи, които засягат ромското включване, и как те да бъдат приложени на местно ниво. Тази дискусия беше с цел участниците да се запознаят с механизмите и начина им на работа, за да напомнят на местните власти по време на кампанията, че те са задължени да следват рамковата политиката на правителството, в зависимост от нуждите на ромското население в съответната община.

Регионалните партньори се запознаха и със Закона за местното самоуправление и местната администрацията. Тази част от обучението научи регионалните партньори как да се справят с бюрокрацията по време на дейностите по „Благодарим ти, Кмете!” и как да напомнят на кмета по законов начин, че трябва да уважава и работи в името на благото на всички граждани. Частта по застъпничество беше една от най-интересите, защото участниците получиха конкретни препоръки как да реализират дейностите си, за да постигнат целите си по кампанията. Регионалните партньори получиха и комуникационни съвети за това как да водят кампанията, как да общуват с институциите, как да търсят общо поле на действие, за да бъдат успешни.

Обучението помогна на регионалните партньори да избистрят плановете си за действие и изкристализират целите си. Направиха анализ на дейностите си и определиха основните си инструменти, които ще използват по време на кампанията. В края обучението всички приеха категорични дати за дейностите по места и изразиха задоволството си от обучението, което им помогнало да стъпят по-здраво на земята и да адресират исканията си като умели и узрели граждани от ромски произход.

 

Сподели

Подобни публикации