Асоциация Интегро

Новини

СЪС СВОЕ РЕШЕНИЕ КЗД УСТАНОВИ, ЧЕ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ С ДЕЙСТВИЯТА СИ ЗА ВЪЗДУШНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ САМО НАД РОМСКИЯ КВАРТАЛ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ Е ИЗВЪРШИЛ ТОРМОЗ И ПРЯКА ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПРИЗНАК ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

март 07
13:58 2022

Всичко започва с няколко последователни заповеди от месец май, 2020 г., когато директорът на РЗИ Ямбол налага редица мерки спрямо жителите на ромския квартал „Райна Княгиня“, гр. Ямбол. Заповедите са били издадени като част от противоепидемичните мерки в условията на пандемия, свързана с заболяването COVID – 19. Една от тях е ограничаване на движението от и към квартала, чрез поставяне на КПП-та на входовете и изходите на квартала. Гражданите трябвало писмено да декларират причината за напускане на „Райна Княгиня“. След това можеха да напускат квартала само в случаи на необходимост от храна, лекарства или достъп до медицинска помощ. Това силно ограничи жителите на ромския квартал, включително от възможността да ходят на работа. На 13.05. 2020г., с решение на кмета на Община Ямбол беше прието да се извърши въздушна дезинфекция на ромския квартал, като се предвиждаше и наземна такава. Акцията беше отразена публично от медиите с репортажи на място. Важно е да се отбележи, че в нито един друг квартал на гр. Ямбол не са предприемани мерки от такъв характер. Също така в рамките на проучването, извършено от КЗД не беше доказано, че е съществува обоснована необходимост от предприетите от РЗИ и Община Ямбол мерки.

През октомври 2020 г., Лилия Макавеева – изпълнителният директор на „Асоциация Интегро“ сигнализира КЗД за случая.  С протоколно решение на КЗД от месец юни 2021г е одобрено споразумение между сигналоподателя и РЗИ – гр. Ямбол към Министерство на здравеопазването, с което  РЗИ признава, че предприетите мерки са поставили жителите на ж.к. „Райна Княгиня“ в по-неблагоприятно положение и представляват дискриминация по признак етническа принадлежност.

С решение на КЗД от 22.02.2022, беше установявано, че кметът на Община Ямбол с предприетите действия за въздушна дезинфекция само над квартал „Райна Княгиня“, гр. Ямбол е осъществил тормоз и пряка дискриминация по признак етническа принадлежност по отношение на неопределен, но определям кръг лица, населяващи посочения квартал в гр. Ямбол. Със същото решение на кмета на Община Ямбол е наложена глоба в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок по реда на АПК.

 

Сподели

Подобни публикации