Асоциация Интегро

Новини

„Стоп на агресията, защото агресията е проява на слабост”

юни 09
13:07 2015

На 24 април 2015г., в град Шумен се проведе форум по дебатиране,  като участие във форума взеха ученици от средни училища от Шумен, Омуртаг, Нови пазар и Върбица.Форумът е част от дейностите по  проект BG05/614- „Нашият живот- в нашите ръце“, финансиран по  Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Домакин  на събитието беше областният управител Донка Иванова.

alt

В своето приветствие към участниците областният управител Донка Иванова определи проблема за агресията в училище като важна тема за цялото  общество:„Поздравявам „Асоциация Интегро“ за дейностите, които извършва през последните десет години. Особено съм благодарна, че през това време вие разглеждате и изключително важна тема за равния достъп до качествено образование. Днешната дискусия също е много актуална тема. Всички ние сме заинтересовани  дейностите в образованието да се осъществяват в една спокойна атмосфера. Наистина има какво да се направи, за да се ограничи агресията не само в училище, а и в цялото общество. Радвам се, че като млади хора имате инициативата и възможността да обсъждате и коментирате, да говорите и да търсите причините на този процес, и да направите така, че по-малко да са случаите на агресията” , каза областният управител  и пожела успех на инициативата.

alt

Учениците, които взеха участие в дебата са участници в част от клубовете по „Активно гражданство“ от училища


 в Шумен, Омуртаг, Нови пазар и Върбица. Клубовете са създадени с помощта на Сдружение „Асоциация  Интегро”  в повече от 10 средни училища в региона по програма „Да направим средното образование достъпно и атрактивно за ромските младежи от селските региони“. Целта на тази програма е да се осигури подкрепа на ромски ученици успешно да завършат средното образование и да продължават обучението си в университети, както и премахване на бариерите при общуване на младежите от различен етнически произход.

alt

Темата на дебата беше: „Допринася ли това, което се говори в публичното пространство, за агресивността в училище“. В своите изказвания дебатьорите подчертаха, че непремерените изказвания и речта на омразата в публичното пространство са един от важните фактори, пораждащи и поддържащиа агресията в училище,като  се обединиха около посланието: „Стоп на агресията, защото агресията е проява на слабост”.

alt

След приключване на дебатите Велчо Михалев /стажант към Сдружение „Асоциация Интегро“/ представи резултатите от изследване, проведено от студенти-стажанти в Асоциация Интегро под ръководството на проф. Илона Томова от Българска Академия на Науките. Темата на изследването е „Образът на ромите в електронните медии“ и основната му цел беше да се проведе мониторинг на дискриминативни прояви и разпространяване на реч на омразата срещу ромите в шест електронни медии.

Дебатът в Шумен е вторият проведен дискусионен форум след организирания в Разград. Предстои да се състои такъв и в Областна управа-Варна на 8 май 2015г.

Сподели

Подобни публикации