Асоциация Интегро

Новини

Валериу Николае – Специален представител по ромските въпроси на Генералния Секретар на Съвета на Европа, обсъжда антициганските настроения и ромската интеграция

октомври 31
10:58 2016

В основата на проблема е антиджипсизмът, който продължава да бъде много остър в цяла Европа. Понастоящем ЕС включва антиджипсизма в Заключение на Съвета и все повече този термин се използва от много институции на ЕС – появява се в техни документи, споменава се в Заключения на Европейския Съвет – така че това е много положителна стъпка напред. Ние имаме две програми сега – РОМЕД и РОМАКТ, които работят съответно от 5 и 2 години успешно  – не от самото началото, но сега те са успешни.  Ние имаме все повече местни администрации, които искат да работя с нас и да развиват планове за социално включване на ромите. Това напълно съответства на Рамковите стратегии за включване на ромите, които отново са документ на ЕС. Така че, сътрудничеството между СЕ и ЕК със сигурност дава резултати. Опасността идва от това да бъдат спрени тези програми сега, защото те тъкмо са започнали да дават плодове и очевидно, че в този момент има значителен интерес от местните администрации. Обикновено програмите, които имат много силно въздействие и стават устойчиви на практика завинаги, са програми, които продължават дълго време, приблизително 5 – 7 години.  Така че, ние продължаваме да търсим сътрудничество с ЕК, което се оценява като много добро в последните години. Ние планираме да засилим тези програми и да ги направим по-прагматични и по-ефективни.Но имаме също и планове да ги допълним. Училищата като агенти на социалното включване е един от тези планове, с който ние гледаме да работим с местни администрации, с които вече имаме добри отношения.  Търсим да развием пилотен проект в общности, в които училището ще стане привлекателно и ще помага на семействата и децата да станат по-интегрирани и успешни.

 

 

logo-coe-ec romact

 

 

Подобни публикации