Асоциация Интегро

Новини

Регионална застъпническа среща в Разград по проект EQUALTOGETHER

април 23
10:57 2024

Стереотипите и предразсъдъците- основа  за  негативни нагласи на част от обществото към хора в уязвима ситуация и причина за  по-открити прояви на нетолерантност и агресия. Това беше темата на Регионална работна среща, организирана от Сдружение „Асоциация Интегро“ с публични власти и институции от община Разград. Срещата се проведе в една от залите на Регионална библиотека Разград.

снимка 1

Целта на работната среща беше да се обсъдят възможностите за съвместни действия между публични органи, неправителствени организации и гражданско общество за противодействие на проявите на нетолерантност и реч на омразата. Срещата е част от поредица от застъпнически събития във Видин, Разград, Кюстендил, Сливен, Бургас и   София – пет регионални и три национални застъпнически срещи за обсъждане с публични власти на проблемите с прояви, подбудени  от предразсъдъци. Застъпническите форуми се провеждат в периода април- юни 2024г. Темата на застъпничеството е: “Противодействие на нетолерантност, реч на омразата и престъпления от предразсъдъци“ и е в рамките на проект „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци“ (EQUALTOGETHER), финансиран от Европейската комисия и осъществяван от партньорски НПО в България и Швеция, в периода 01.01.2023 – 31.12.2024. Една от  ключовите цели на проекта е провеждането на стратегическо застъпничество пред българските местни и национални власти във връзка с дискриминацията, пред които са изправени етническите и LGBTIQ общности, за неизпълнени задължения и дефицити в законодателството за престъпления от омраза.

На срещата  в Разград присъстваха представители на Областна администрация- Разград, РУО на МОН, Комисия за защита от дискриминация, ДСП, РЗИ  и представители на  общинска администрация.

Участниците в срещата се обединиха около извода, че е необходимо да се засили взаимодействието между всички заинтересовани страни за по-ефективно противопоставяне на   нетолерантно отношение на всички нива в обществото и недопускане и обществена нетърпимост към дискриминативни и расистки прояви.

 

Събитието е в рамките на проекта „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци“ (EQUALTOGETHER). Проектът е съфинансиран от програмата на Европейския съюз „Граждани, равенство, права и ценности“ (2021 – 2027) и се изпълнява от консорциум, координиран от Български хелзинкски комитет, в партньорство със сдружение „Организация ДРОМ“, сдружение „Асоциация ИНТЕГРО“, Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение, Ромска академия за култура и образование, Младежка ЛГБТ организация Действие.

Сподели

Подобни публикации