Асоциация Интегро

Новини

Първата среща на Taskforce в рамките на програма ROMACT събра представители на Ботевградската общественост, обединени от идеята да работят заедно за приобщаването на уязвими ромски групи

януари 03
16:03 2018

111Община Ботевград е малка община в западната част на страната, една от общините в  Област София. Тя включва 13 населени места. Ботевград е административен център на общината.

Община Ботевград се присъедини към програма ROMACT /  http://www.coe-romact.org / през май 2017 г., когато кметът на община Ботевград – г-н Иван Гавалюгов подписа споразумението за изпълнение. Програмата има за цел да увеличи капацитета на местните власти да разработват и прилагат приобщаващи политики за социално включване на уязвими ромски общности. В програмата е заложено и създаването на Общинска работна група за прилагане на местната политика за интеграция на ромите, наречена Taskforce.

След няколкомесечни усилия за организиране и създаване на работната група се проведе първото заседание на 10 ноември 2017 г. Тази работна среща събра представители на общинската администрация, директори на училища, директори на детски градини, учители, представители на местния бизнес , медии, НПО и представители на ромската общност. Сред участниците бяха заместник-кметът на Ботевград Борис Борисов, Адриан Ангелов, главен експерт по етнически и демографски въпроси, Иван Иванов, здравен медиатор на община Ботевград, Ани Ризова – фасилитатор на ROMACT – България, д-р Светла Стоянова и др.

Участниците в срещата обсъдиха целите на програма ROMACT, ролята на работната група и основните проблеми, пред които е изправена ромската общност в района. Всички те отчитат факта, че благодарение на развиващия се бизнес в региона предприятията наемат много хора, а нивата на безработица в общината са сравнително по-ниски от средните за страната. Независимо от това равнището на образование на ромското население продължава да бъде изключително ниско и в близко бъдеще това може да създаде сериозно разминаване между нарастващите изисквания към работната сила и образованието на ромите.

Ето защо, участниците се обединиха около идеята, че образованието е ключът към решаването на други взаимносвързани проблеми като ранните бракове, жилищните въпроси, здравната култура и др.

Директорите на училища и детски градини изразиха мнението, че за да се интегрират ромските деца, фокусът трябва да бъде върху работата с техните родители, тъй като много от тях са неграмотни. Предложиха да се създаде училище за родители.

Ани Ризова информира участниците, че в момента се разработва идея за стартиране на „Майчини центрове“, където родителите могат да бъдат обучавани. Д-р Светла Стоянова добави, че могат да се провеждат и тренинги по здравни грижи. Междувременно, г-н Адриан Ангелов заяви, че две нови позиции за здравни медиатори са одобрени преди два месеца и се очаква след Нова година да бъдат назначени двама служители. Темата за образованието в ранна детска възраст беше в центъра на дискусиите и заинтересованите страни се фокусираха върху факта, че таксите за детска градина изглеждат високи за повечето ромски семейства, докато в същото време редовното посещаване на детската градина, започвайки от по-ранна възраст е от съществено значение за преодоляване на образователните дефицити на ромската общност. Поради важността на ранното образование в  детските градини, представителите на Общината изразиха готовност да обсъдят различни начини за решаване на проблема с високите такси, така че децата да могат да започнат детска градина на по-ранна възраст (3 години) и да бъдат по-добре подготвени за училище.

Сподели

Подобни публикации