Асоциация Интегро

Новини

ПРОЕКТ „ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ 2014-2015 г.“

май 12
15:19 2016

Доказано е, че повишеното участие в ранното образование на децата от бедни и непривилегировани общности оказва значително и дългосрочно влияние върху образователните им резултати и начин на живот. Според Нобеловия лауреат и икономист Джеймс Хекман, има икономическа полза от изравняване на образователните възможности, тъй като неразвитият човешки потенциал обременява икономиката с работна ръка, неподготвена за условията на глобална конкуренция (https://www.youtube.com/watch?v=eDBb28cHLlk). Хекман и други учени твърдят, че всеки долар инвестиран във висококачествено образование в ранна детска възраст произвежда 10% възвращаемост на година.

 gotovi_za_uchiliste_LOGO1

През последните осем години записването в детска градина в България е нараснало от 73% на 85,5%[i]. Но при децата от уязвими общности се отчитат диспропорционално ниски нива на участие и посещаемост в детска градина. Участието на децата от общностите в неравностойно положение, особено на ромите, е едва 45%[ii]. Често това са децата, които биха имали най-голяма полза от образованието в ранна детска възраст.

 

В отговор на това предизвикателство през 2014-2015 година Тръстът за социална алтернатива (ТСА) стартира проект „Готови за училище“. Целта му е да осигури важна за формирането на държавни политики информация относно подходите за увеличаване на обхващането и посещаемостта в детските градини на децата от семейства в неравностойно положение, както и да насърчи тяхното пълноценно включване в ранното образование в България.

 

За втора година, СНЦ „Асоциация Интегро“ е партньор по проект „Готови за училище 2015-2016 г.“ Проектът подпомага над 1,950 деца от уязвими общности като покрива разходите им (явни и скрити) за посещение на детска градина, и се реализира с помощта на 16 партньорски местни организации в 130 населени места в цялата страна. СНЦ „Асоциация Интегро“ изпълнява проекта в следните населени места и детски градини:

  • с. Раковски – ЦДГ №2 „Пролет“
  • с. Ясеновец – ЦДГ „Дора Габе“
  • с. Сеслав – ЦДГ „Щастливо детство“
  • с. Брестовене – ЦДГ „Червената шапчица“
  • с. Севар – ЦДГ „Пролет“
  • гр. Завет – ОДЗ „Слънчо“
  • с. Вазово – ЦДГ „Кокиче“
  • с. Китанчево – ЦДГ „Щастливо детство“
  • с. Лъвино – ЦДГ „Славейче“
  • с. Желязковец – ЦДГ „Осми март“

 

Стратегическият фонд за оценка на въздействието на Световната банка (Strategic Impact Evaluation Fund) и изследователският институт „Лабораторията за борба с бедността“ (Poverty Action Lab) вече втора учебна година извършват независима оценка на проекта с цел да извлекат надеждна информация за неговото въздействие върху записването в детска градина и редовното посещение на децата. Оценка на въздействието на базата на рандомизирано контролно проучване се осъществява за първи път в България и неговата цел е да докаже кой от предложените подходи е най-ефективен на цената на най-малко средства. Мерките „раздаване на ваучери за храна при идеално присъствие“ и „предоставяне на информация“ няма да бъдат продължени през втората година на проекта, за да може да бъде измерено дългосрочното им въздействие върху поведението на участниците след прекратяване на прилагането им.

 

Моля изпращайте Вашите въпроси или коментари относно програмата на: телефон 084/ 66 10 26 или имейл адрес info@integrobg.org. Можете да споделите впечатленията си с ТСА или да съобщите за нередности в изпълнението на проекта на (02) 424 6691.

Сподели

Подобни публикации