Асоциация Интегро

Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: Алианс Срещу Антициганизма|Брюксел, 5 юли 2016

юли 07
10:47 2016

Днес  Алиансът Срещу Антициганизма публикува Референтен Документ за антициганизма, специфичният расизъм срещу роми, синти, пътуващи и други групи, които са стигматизирани като „цигани“ в oбщественото  пространство. Документът предлага работна дефиниция на антициганизма. „Това е  наложително”, казва Габриела Храбанова от Европейската Мрежа на Организациите от Местно Ниво – ERGO Network, един от инициаторите за Алианс Срещу Антициганизма и допълва: „Терминът „антициганизъм“ се използва все по-често, но липсва общо разбиране за неговия обхват, дълбочина и значение, което затруднява формулирането на ефективни отговори за борба с  него“.

Алиансът Срещу Антициганизма е коалиция от организации, които промоцират равенство на правата за ромите и повишават разбирането за антициганизма. Алиансът включва  над 70 участника от цяла Европа, като активното присъединяване на още членове  към него продължава.  Актуализираният списък на членовете, както и Референтният Документ може да намерите на www.antigypsyism.eu.

Референтният Документ предизвиква дебат за същността и значението на антициганизма. Той цели да повиши информираността на широк кръг от политици и публични служители относно характеристиките и обхвата на антициганизма, помагайки им  да формулират ефективни отговори срещу антициганизма.

По повод на днешното първо публикуване на Референтния Документ, Рита Исак-Нидайе, независим експерт по въпросите на малцинствата към Офиса на Върховния комисар по правата на човека на ООН, каза: “Убедителен принос към дебата; международните организации, включително ООН и ЕС, ще трябва да вземат под внимание този призив и да променят виждането си за това как трябва да се случва ромското включване“.

Чиприан Некула, Държавен Секретар към Министерството на Европейските фондове и Контактна точка за ромите в румънското правителство  пък сподели: “Европейският расизъм срещу ромите се основава предимно на пренебрежение. Трябва да практикуваме гражданските си права в страните си и да работим за справедливост и солидарност. Този референтен Документ убедително определя антициганизма като основна спънка за равно упражнение на гражданските права.“

 

За повече информация, свържете се с: info@antigypysism.eu

Подобни публикации