Асоциация Интегро

Новини

Правителството изпрати стратегията за ромите в Народното събрание

април 22
16:58 2015

На 5 януари 2012 г., с Решение №1, Министерският съвет одобри проекта на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), прие Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и предложи на Народното събрание да разгледа и приеме проекта на национална стратегия. Правителството възложи на заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи, Цветан Цветанов, да представи проекта на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) в Народното събрание.

На 22 юли със заповед на премиера Бойко Борисов беше създадена Междуведомствена експертна работна група, която изготви предложение за актуализация на Рамковата програма за интегриране на ромите в българското общество 2010 – 2020 г. и оперативен документ към Рамковата програма в съответствие със Съобщението на Европейската комисия „Рамка на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите”.

В работната група участваха над двадесет представители на неправителствени организации. „Асоциация Интегро” беше представена от Лилия Макавеева и Камен Макавеев. Те участваха в цялостното изготвяне на стратегията, в списването на приоритетите и по-конкретно в изготвянето на „Механизма за изпълнение” на стратегията за интеграция на ромите – елемент, който до момента отсъстваше от всички документи, свързани с ромската интеграция.

Между 1 и 14 ноември 2011 г. „Асоциация Интегро” организира представянето и обсъждането на Националната стратегия в различни области в страната, чрез Областните съвети за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси (ОССЕИВ).

В областите Монтана, Варна, Пазарджик, Пловдив, Разград, Благоевград и Сливен обсъждането на Националната стратегия беше организирано от местните партньори на „Асоциация Интегро” по проекта “Provide enactment for implementation of Roma strategy in Bulgaria” („Осигуряване на възможност за изпълнение на ромската стратегия в България“), финансиран от Отворено Общество – Будапеща. Неправителствените организации, които организираха обсъжданията по горепосочените областите съответно са „Старс”, „Център за стратегии по проблемите на малцинствата”, „Слънце за всеки”, „Инди Рома – 97”, „ГОРД”, „Ромска солидарност” и „Здравето на ромите”. В областите Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Враца и Търговище „Асоциация Интегро” организира представяно и обсъждането в партньорство с ОССЕИВ.

В обсъждането на „Национална стратегия за интегриране на ромите и други уязвими етнически групи/общности в сходна ситуация в България 2012-2020″ се включиха ромски активисти, НПО и местни власти от съответните областите.

Целта на срещите бе местните заинтересовани страни да бъдат запознати с новия стратегически документ и да дадат своята обратна връзка за адекватността и приложимостта на стратегията на местно ниво. Като обсъдените и направени по време на срещите предложения бяха изпратени до Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните преди да бъде гласуван и приет окончателния вариант на стратегическия документ.

Основните коментари и дискусии на участниците в обсъжданията бяха около механизма за изпълнение на стратегията. Голяма част от членовете на Областните съвети споделиха, че не е ясно как ще бъдат ангажирани кметовете с прилагането на документа в съответните общини, защото никъде в документа не е разписано ясно къде е мястото на градоначалниците и какви са им функциите спрямо този документ. Никой от присъстващите на срещите не оспори приоритетите на в документа, защото те са едни и също от край време.

Именно за това основните предложения, които дойдоха от ОССЕИВ бяха в насока изясняване ролята на местните власти, като това ясно се разпише в механизма за изпълнение на стратегията. Освен това участниците в обсъжданията споделиха опасенията си, че отново липсват качествени индикатори за измерване на напредъка на ромската интеграция.

На обсъжданията беше подложено и приемането на стратегията от Народното събрание, за да има задължителен характер за кметовете, които в голямата си част до този момент са били в пасивна или изчакваща позиция.

На 14 ноември 2011 г. се проведе публично представяне и обсъждане на работния вариант на Национална стратегия за интеграция на ромите и План за действие. На срещата организирана от НССЕИВ присъстваха политици, представители на различни институции, неправителствени организации и експерти.

След официалните приветствия на политици, посланици и чужди дипломати, последваха оживени дискусии по основните приоритети на стратегията и Плана за действие.

От името на „Асоциация Интегро“ в дискусиите се включиха Лилия Макавеева, Огнян Исаев, Кадрин Хасанов и Емил Стефанов. Те взеха отношение по приоритета „Недискриминация и върховенство на закона“ и по частта „Механизми за изпълнение“ за изпълнение на стратегията. Макавеева настоя местните власти да получат реални правомощия в изпълнението на интеграционната политика и тя да отразява в най-голяма степен местните нужди. Тя даде пример с нашумелия модел на кмета на Община Каварна, Цонко Цонев.

Огнян Исаев посочи, че има несъответствие между стратегията и плана за действие в частта „Недискриминация и върховенство на закона“, защото във втория документ няма никакви заложени дейности по визирания приоритет от стратегията. Той поздрави НССЕИВ, че е взел предвид фактора медии, но отбеляза, че имиджа на ромите няма да се промени само с добро желание за работа с медиите. Той заяви, че повече от всякога е наложително да се изработят стандарти за професионална журналистика, които да се изпълняват от всички медии. Той посочи, че Етичният кодекс на медиите не се изпълнява, защото е с пожелателен характер. Огнян Исаев беше подкрепен и от Илона Томова от БАН.

Кадрин Хасанов и Емил Стефанов споделиха изводите от срещите, които Асоциация Интегро организира в над 10 области, за да запознае местните заинтересовани страни с новия стратегически документ и да получи обратна им връзка за адекватността и приложимостта на стратегията на местно ниво. Те казаха, че голяма част от членовете на Областните съвети споделиха, че е не ясно как ще бъдат ангажирани кметовете с прилагането на документа в съответните общини, защото никъде в документа не е разписано ясно къде е мястото на градоначалниците и какви са им функциите спрямо този документ. Освен това споделиха опасенията на участниците в обсъжданията, че отново липсват качествени индикатори за измерване на напредъка на ромската интеграция, и отново ще се отчита само реализираните дейности.

На 2 декември „Асоциация Интегро“, в партньорство с НССЕИВ, организира среща между новоизбраните кметове относно ролята на местните власти в процеса на ромската интеграция (ПРОЧЕТИ).

Сподели

Подобни публикации