Асоциация Интегро

Новини

Петиция: Призив за спиране на западането на ромското гражданско общество

април 30
09:53 2015

С настоящото, ние долуподписаните, призоваваме Европейската комисия, донорите и заинтересованите страни, участващи в приобщаването на ромите, да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че политиките на ЕС, приоритетите за финансиране и проектите изпълняват целта за подкрепа на ромите да станат равноправни европейски граждани.

Включването на ромите е един от важните лакмуси на някои от основните европейски ценности: демокрация, човешки права и социално включване. Осигуряването на равни права и гражданство за ромите са високо в списъка с приоритети на Европейския Съюз. За съжаление, обаче, докато реалността на местно ниво продължава да осигурява картина на неравенство и дискриминация, все още много остава да бъде направено за стратегиите на Съюза, за да се получат очакваните резултати.

Изключването на ромите представлява сериозна заплаха за благосъстоянието и стабилността на европейските общества. Не на последно място, продължаващата социалната изолация в някои от новите държави-членки ще продължи да допринася за емиграцията на роми към Западна Европа. Политиките за приобщаване на ромите не водят до очакваните резултати не само поради липса на политическа воля, но и поради липсата на настройка към реалностите на местно ниво, към неадекватния опит на ромите за структурите и функционирането на междуправителствените организации и начина, по който да достигат донорите, финансиращи ромски проекти. Ниската степен на усвояване на средствата в повечето държави-членки със значително ромско население би трябвало да подтикне институциите на ЕС да се ангажират с дебат за реформата на текущите европейски програми.

Все още Европейските фондове не успяват да доведат до значителна разлика в живота на ромските общности и дори доказано са вредни за някои ромски неправителствени организации. Бързото изчезване на надеждни ромски мониториращи и контролиращи организации е един такъв пример. Тези НПО са от първостепенно значение за правилното функциониране на рамковата стратегия за ромите на ЕС.

Ние, подписалите този документ, вярваме, че всички заинтересовани страни трябва да се ангажират с осигуряването на дългосрочна подкрепа за устойчива професионална и независима мрежа от ромски организации, които са способни и готови да мониторират и оценяват дейностите на големите междуправителствени организации, националните правителства и европейските институции.

С този апел призоваваме Европейската комисия да постави началото на Програма на Общността за Ромите. В този контекст, ние предлагаме на Европейската комисия:

1) В рамките на програмния период на ЕС 2014 – 2020 да стартира целенасочено направление, предназначено за по-слабо представените групи, включително ромите;

2) Включване на ромското гражданско общество в създаването на тази програма на Общността, като за предпочитане се следва моделът на Програмата за гражданството или на Програмата „Младежта в действие“ (EACEA).

Обръщаме се, също така, към донорите да се ангажират с подкрепа за такава програма на Общността по време на всичките й фази – от проектирането, през развитието и до изпълнението й.

Освен това призоваваме ромското гражданско общество да се обедини и конструктивно да даде своя принос за подобряването на една такава програма на Общността.

Този съвместен призив е инициран от:

Ruus Dijksterhuis, Director ERGO Network Belgium/Netherlands

Valeriu Nicolae, President Policy Centre for Roma and Minorities Romania

Lili Makaveeva, Director Integro Association Bulgaria

Adriatik Hasantari, Director Roma Active Albania

Mustafa Jakupov, Director RROMA Macedonia

Kumar Vishwanathan, Director Vz?jemn? Sou?it? Czech Republic

TernYpe International Youth Network

Valery Novoselsky, Executive Editor Roma Virtual Network

Подписана от следните членове на Европейския Парламен:

Cornelia Ernst (GUE/NGL)

За да подкрепите петицията, моля отидете на: http://www.ipetitions.com/petition/urgant-call-to-stop-the-decline-of-roma-civil/

Или клекнете на банера

Сподели

Подобни публикации