Асоциация Интегро

Новини

СРОКЪТ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 30.06.2020г. Обява за набиране на Стажанти – обучители на връстници

май 13
10:34 2020

СРОКЪТ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 30.06.2020г.

Асоциация Интегро организира конкурс за подбор на Стажанти-обучители на връстници  в рамките на проект „Обучение на връстници за противодействие на антиромска реч на омраза, разпространена онлайн“ ( “Peer education to counter antigypsyist hate speech online – PECAO ”).

Пректът се провежда от Европейската Мрежа на Организациите от Местно Ниво –  ERGO Network, в партньорство с Асоциация Интегро и други организации-членове на Мрежата ЕРГО, с финансовата подкрепа на Европейската Комисия и съфинансиран от Google.Org.

Целта на проект “PECAO”  е да  адресира нуждата от противодействие на  антиромските прояви в онлайн пространството и нарастващата реч на омразата срещу ромите в обществото.

Чрез проекта ще се подобри разпознаването на  омразната антиромска реч, която е специфична форма на расизъм. Непознаването на омразната реч често води до неглижиране на проблема и неразбиране на последствията от разпространяването й.

Проектът ще допринесе за по-системното мониториране на речта на омразата и за  формирането на по-адекватни политики за противодействие.

Продължителността на проекта е 36 месеца и ще се реализира на територията на 10 европейски страни.

В рамките на проекта 2000 млади хора от Испания, Унгария, Чехия, Румъния, България, Украйна, Италия, Франция, Северна Македония и Албания  ще бъдат обучени да разпознават и регистрират омразна реч, ще повишат сензитивността си към нея и ще използват правни механизми за докладването й.

50 млади Стажанти-обучители на връстници ще следят за омразна реч в онлайн медиите и ще докладват случаите на IT компаниите и  правораздавателните органи, имащи отношение към защитата от дискриминация.

Организациите, включени в проекта, ще се застъпват пред националните и европейски институции за оптимизиране на антидискриминационите си политики по отношение на омразната реч и антиджипсизма.

Чрез популяризиране на резултатите от мониторинга на омразната реч ще се повиши осведомеността в обществото за антиромските прояви и ширещата се омразна реч.

Асоциация Интегро ще направи подбор на 5 Стажанти – обучители на възрастни, които ще реализират дейности за обучение на връстници и ще участват в мониторинга на онлайн медиите.

Всички Стажанти-обучители на връстници ще работят с Ментор, който ще ги подкрепя в дейността им.

Стажантите-обучители на връстници ще получават месечна стипендия в рамките на 12 месеца.

Кой може да кандидатства?

Млади роми от 18 до 30 години, които са мотиовирани за работа и противодействие на антиджипсизма и омразната реч.

От Стажантите-обучители на върастни се очаква:

-        Да бъдат активни и да участват във всичките дейности по проекта;

-      Да имат известен опит в работата с млади хора,в  адресирането на дискриминацията и омразната реч;

-      Да са участвали в дейности на неправителствена организация, студентска организация, младежка мрежа или др.;

-         Владеенето на английски език ще се счита за предимство.

Как се кандидатства?

Кандидатите изпращат подробно CV и Мотивационо писмо в свободен текст на имейл info@integrobg.org  до края на работния ден на  30 юни 2020г. Асоциация Интегро ще покани най-мотивираните кандидати на онлайн събеседване с изборната комисия.

Кандидатури след крайния срок няма да бъдат разглеждани!

За допълнителни въпроси, можете да се обръщате към г-н Диян Данков на телефон 0899 921 629 в работни дни от 9:00 до 17:00 ч.

Сподели

Подобни публикации