Асоциация Интегро

Новини

ОБЕЩАВАЩО НАЧАЛОТО НА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОМРАЗНАТА РЕЧ, РАЗПРОСТРАНЯВАНА ОНЛАЙН.

февруари 05
12:49 2021

Шестимата стажанти на Асоциация „Интегро“ продължават обученията за противодействие на речта на омразата в социалните мрежи и интернет пространството. До момента стажантите – обучители на връстици проведоха общо 19 обучения в електронна среда, в които бяха включени 93 младежи от 28 населени места в страната :  Котел, София, Пловдив, Бургас, Варна, Монтана, Трявна, Бяла Слатина,  Белоградчик, Плевен, Козлодуй и др.         12

Младите обучители подготвят ромските младежите със знания и умения за разпознаване и противодействие чрез докладване случаите на омразната антиромска реч, която е специфична форма на расизъм в социалните мрежи и онлайн медиите.

За периода от декември’20 до януари’21 са регистрирани и докладвани до IT компаниите над 160 случая на антиромска реч. От тях 63 са задействали защитните механизми на имащите отношение компании срещу разпространяваната реч на омразата в интернет пространствто

Дейностите се развиват в рамките на проект “Обучение на връстници за противодействие на антиромска реч на омраза, разпространена онлайн“, които се провежда от Европейската Мрежа на Организациите от Местно Ниво –  ERGO Network, в партньорство с Асоциация Интегро и други организации-членове на Мрежата, с финансовата подкрепа на Европейската Комисия и съфинансиран от Google.Org.

Сподели

Подобни публикации