Асоциация Интегро

Новини

НОВИ РЕШЕНИЯ НА СТАРИ ПРОБЛЕМИ

септември 19
17:50 2022
НОВИ РЕШЕНИЯ НА СТАРИ ПРОБЛЕМИ
Прессъобщение
“Нови решения на стари проблеми“ е заглавието на публичното събитие, което ще се проведе на 20 септември в Представителството на Европейската Комисия в София.
Събитието се организира от Асоциация Интегро и цели да обърне внимание на подходите с участие на местната общност за ефективното адресиране на проблемите, с които се сблъскват общности в неравностойно положение в България.
По време на срещата ще бъдат представени резултатите от международното проучване ФИНАНСИРАНЕ НА ПОДХОДА „ОТДОЛУ-НАГОРЕ“, както и информация за потенциалните донори, които планират стратегически и оперативни документи за финансиране на мерки за приобщаване на ромите. Ще се обсъдят ползите от изграждането на общностен капацитет и важността на активното участие на местните общности.
Участници в събитието ще са експерти в областта на политиките за равенство, приобщаване и участие на ромите, централни и местни власти, както и представители на гражданското общество. Те ще имат възможност да представят визията си за практическата реализация на подходите “Воденото от общността местно развитие” (ВОМР) и Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), от които през новия програмен период се очаква реално да допринесат за намаляването на неравенствата в обществото.
Начален час на събитието – 13:00 ч.; място на срещата: гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ No121.
Събитието се провежда в рамките на проект „Нови решения на стари проблеми – обмен на нов тип подходи в областта на интеграцията на ромите”, който се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.
Сподели

Подобни публикации