Асоциация Интегро

Новини

 Важни новини
    Инвестиции в бъдещето! Какви са работещите механизми за осигуряване на по – висока заетост сред младите роми?!

Инвестиции в бъдещето! Какви са работещите механизми за осигуряване на по – висока заетост сред младите роми?!

Изследванията по въпросите на заетостта в Европейския съюз показват, че съществуват сериозни дисбаланси в нивата на безработица , както в различните региони на Европа, така и между различните общности. Според

Read Full Article
    Влиянието на Европейския семестър върху ситуацията на ромската общност в България

Влиянието на Европейския семестър върху ситуацията на ромската общност в България

              Влиянието на Европейския семестър върху ситуацията на ромската общност в България През 2012г., Европейската комисия предприе действия в подкрепа на постигането на целите

Read Full Article

Антиджипсизмът – референтен доклад

Антиджипсизмът е специфична форма на расизъм по отношение на Роми, Синти,  Пътуващи и други групи, които са стигматизирани като „цигани“ в общественото съзнание. Макар че този термин се превръща във

Read Full Article

Проект: „Network of cities which use CLLD principles and cultural activities to promote inclusion of the Roma in Europe“

  Проект: „Network of cities which use CLLD principles and cultural activities to promote inclusion of the Roma in Europe“

Община Решица в партньорство с Nevo Parudimos Association – Reșița, Egyutthato Kozossegepito Egyesulet – Budapest, Stranaidea Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale

Read Full Article

Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява конкурс за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход за академичната 2018/2019 г.

Read Full Article

Асоциация Интегро се включи в трета оценка на Кодекса на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза

  Асоциация Интегро се включи в трета оценка на Кодекса на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза

Третата оценка на Кодекса на поведение за противодействие на незаконната реч на омраза в интернет се проведе по инициатива на

Read Full Article

Oбщина Исперих премахна таксите за детски ясли и детски градини

  Oбщина Исперих премахна таксите за детски ясли и детски градини

На 28.12.2017г. Община Исперих проведе извънредно заседание на Общинския Съвет, на което бе обсъдена докладна записка на кмета Бейсим Руфад

Read Full Article

СТЪПКИ В ОБЩИНА КАОЛИНОВО КЪМ ОБЕДИНЯВАНЕ НА УСЛИЯТА НА МЕСТНАТА АКТИВНА ГРУПА И НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩНОСТТА

  СТЪПКИ В ОБЩИНА КАОЛИНОВО КЪМ ОБЕДИНЯВАНЕ НА УСЛИЯТА НА МЕСТНАТА АКТИВНА ГРУПА И НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩНОСТТА

Община Каолиново стана част от общността на българските общини, участващи в програма РОМАКТ, през април, 2017 г. и в рамките

Read Full Article

Екипът на програма РОМАКТ – България организира и проведе обучение „Подходи за работа в и с ромска общност”

  Екипът на програма РОМАКТ – България организира и проведе обучение „Подходи за работа в и с ромска общност”

Екипът на програма РОМАКТ – България организира и проведе обучение „Подходи за работа в и с ромска общност”, предназначено за

Read Full Article

Партьори и Донори

Намерете ни във Facebook